تعبیر دیدن کندر در خواب چیست؟

تعبیر دیدن کندر در خواب چند شاخص مختلف دارد، از خوب تا بد، همانطور که می دانیم، این نوع کندر فواید زیادی برای سلامتی دارد، اما دیدن آن در خواب بیانگر چندین مزه است. معانی مختلف برای مردان و زنان مجرد، متاهل و باردار.

تعبیر دیدن کندر ابن سیرین

 • تفسیر یک رویا


  کندر نر در خواب

  گواه مالی است که بیننده خواب به دست می آورد، اما پس از تلاش و مشقت.

 • اگر در خواب ببیند که از کسی کندر می گیرد، بیانگر ارتکاب معصیت و گناه است.

 • دیدن بلعیده شدن آدامس نر دلیلی بر نگرانی و ناراحتی بزرگ است.

 • تعبیر خواب کندر برای زن مجرد

 • خرید زن مجرد را ببینید

  کندر

  یک مرد در خواب نشانه ای از برخورد با برخی مشکلات است.

 • جویدن آدامس در خواب دختر نشان دهنده عصبانیت شدیدی است که او احساس می کند.

 • و اما دختری که در خواب می بیند که آدامس نر را از دهانش بیرون می کند، دلیل بر آن است که از مشکلاتی که دارد خلاص می شود و دوباره به نظم بخشیدن به زندگی خود می پردازد.

 • بیرون آوردن آدامس مرد از دهان نیز ممکن است نشانه ی توبه و ترک گناهی باشد که مرتکب شده است.

 • دیدن آدامس چسبیده به لباس زن مجرد در خواب دلیل بر این است که شخصی در کمین اوست و باید مراقب باشد.

 • تعبیر دیدن کندر برای زن شوهردار

 • دیدن کندر در خواب زن متاهل دلیل بر شنیدن خبرهای بد است.

 • دیدن کندر به طور کلی در خواب یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده مشکلاتی با شوهر او باشد.

 • ديدن صمغ نر با مزه لذيذ نيز حاكي از شر و از رؤياهاي ناخوشايند است.

 • تعبیر خواب کندر برای زن باردار

 • دیدن آدامس در خواب یک زن باردار دلیلی بر احساس خستگی شدید و فرسودگی است.

 • اگر ببیند که در جایی آدامس می گذارد، این نشان می دهد که زایمان بسیار سختی خواهد داشت.

 • انداختن آدامس در زباله‌ها نشانه‌ای از خستگی و فرسودگی شدید و همچنین نشانه‌ای از حسادت شدیدی است که در آن تجربه می‌کنید.

 • تعبیر دیدن کندر برای مرد


 • خواب آدامس جویدن در خواب برای مرد بیانگر تلاش برای کسب سود است

  پول

  جایز است، اما با موانع و مشکلاتی مواجه خواهد شد.

 • خواب آدامس نیز ممکن است نشان دهنده رویاهایی باشد که بیننده خواب می خواهد به آنها برسد، اما رسیدن به آنها برای او بسیار دشوار خواهد بود.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا