تعبیر دیدن تمساح در خواب ابن سیرین و النابلسی

تعبیر دیدن تمساح در خواب از نظر ابن سیرین و النابلسی تمساح خزنده ای است که در مقابل آن احتیاط می کند مردم در برخی مناطق به خانه خزنده می روند و خیلی مراقب هستند که به کروکودیل نزدیک نشوند تا در معرض آسیب قرار نگیرند تمساح خزنده ای ترسناک برای ما است اضطراب شدید برای کسانی که آن را می بینند، زیرا ابن سیرین تأیید کرد که دیدن تمساح در خواب نشان دهنده شرارت است و ما در مقاله خود به تفصیل این تعبیر را توضیح خواهیم داد.

تعبیر خواب تمساح توسط ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند که تمساح را از دریا بیرون می آورد، دشمنان خود را از بین می برد.

 • هر که در خواب ببیند که گوشت کروکودیل می خورد، دلیل بر مال فراوان است.

 • شخصی که در خواب می بیند که تمساح پسوندی دارد، این نشانه آن است که اشتباهاتی را انجام می دهد که به آنها اعتراف نکرده است.

 • تمساح در خواب، گواه شکست و از دست دادن خواب بیننده است.

 • تمساح در خواب گواه حضور یک تاجر فریبکار است.

 • کسی که ببیند کروکودیل او را به سمت دریا جذب می کند، عاشق چند دزد می شود.

 • کشتن تمساح در خواب دلیل بر خوبی و برآورده شدن آرزوهاست.

 • تمساح در خواب اغلب نشان دهنده خلاص شدن از شر دشمنان است.

 • هر کس در خواب تمساح را ببیند که سخنان نیکو می گوید، نشانگر حضور نزدیکی است، اما فریبکار است.

 • هر که قصد مسافرت داشته باشد و در خواب تمساح ببیند، دلیل بر آن است که در این سفر مشکلاتی پیش خواهد آمد.

 • تعبیر خواب تمساح برای زن مجرد

 • زن مجردی که در خواب تمساح را ببیند و بتواند از دست آن فرار کند در زندگی خود موفق خواهد شد.

 • زنی مجرد که در خواب تمساح را می کشد، گواه موفقیت و برتری است.

 • تعبیر خواب تمساح برای زن متاهل

 • اگر زن متاهلی در خواب تمساح ببیند و از آن آسیبی نبیند، نشانه رهایی از مشکلات و خطرات است.

 • زن متاهلی که در خواب تمساح می بیند، بیانگر موقعیت هایی است که از آنها می ترسد.

 • تعبیر خواب تمساح به روایت نابلسی

 • النابلسی معتقد است که تمساح در خواب بیانگر فسق و فجور است.

 • هر که ببیند کروکودیل به دریا انداخته می شود، دلیل بر این است که شخصی به او حمله کرده و خانه را تصرف کرده است.

 • هر که ببیند از چاق تمساح سود می برد، نشان از پیروزی بر دشمنان و گرفتن پول از آنهاست.

 • اگر کسی در خواب توسط تمساح گزیده شود، بیانگر آسیبی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.

 • هر کس ببیند که کروکودیل در خانه او را تعقیب می کند، نشان دهنده این است که با خانواده اش دچار مشکلاتی شده است.

 • هر کس در خواب تمساح مرده ببیند، نشانه آن است که در زندگی بیننده افراد حیله گر وجود دارند.

 • تعبیر خواب تمساح برای زن باردار

 • دیدن تمساح در خواب زن حامله نشان دهنده وجود نوزاد پسر است.

 • اگر زن باردار ببیند که کروکودیل به او حمله می کند، نشان دهنده این است که از مشکلات بارداری خلاص می شود و زایمان آسانی خواهد داشت.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید در کامنت زیر مقاله اضافه کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا