تعبیر دیدن سیر در خواب به روایت النابلسی

تعبیر دیدن سیر در خواب به روایت النابلسی: دیدن سیر در خواب به معنای مال حرام است و این برجسته ترین تعبیر این رؤیت در بین علمای مفسر است، اما فرق می کند سیر پخته یا پوست کنده شده باشد یا سیر را در خواب ببرید، پس تعبیر النابلسی در نماد سیر واضح ترین بود، پس معلوم می شود برخی از موارد سیر خوب است، مخصوصاً در خواب زن حامله و همچنین در خواب مرد مجرد و معنی سیر در خواب به شرح زیر است.

دیدن سیر در خواب

 • اگر سیر پخته شود، دلیل بر آن است که بیننده خواب از برخی از گناهانی که انجام داده است، توبه می کند.

 • خوردن سیر بدون پختن سیر خام به این معنی است که در مسیر فسق و گمراهی قرار گرفته اید.

 • دیدن سیر در خواب عموماً به معنای پول نامشروع است.

 • اگر بیمار در خواب سیر ببیند، به این معنی است که از شر بیماری خلاص شده و به زودی مرحله بهبودی آغاز می شود.

 • دیدن پوست سیر جدا شدن به معنای خیر است و اگر متدین باشید عملتان پسندیده و پسندیده است.

 • پوست کندن سیر مخصوصاً برای خانم ها باعث شادی می شود.

 • تعبیر خواب سیر برای مرد

 • سیر در خواب مرد به معنای پول است، مخصوصاً برای بازرگانان.

 • تعبیر گرفتن سیر در خواب مثلاً از بازار خریدن، به معنای برطرف شدن اضطراب است.

 • اگر مرد مجرد باشد و سیر بخورد در صورت نامزدی ازدواج و در صورت عدم رابطه نامزدی است.

 • خرید سیر یعنی موفق باشید.

 • سیر پوست کنده به معنای ازدواج با زنی است که قبلاً ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است.

 • تعبیر خواب سیر برای زن مجرد

  دیدن سیر در خواب: اگر زن مجردی قصد افتتاح پروژه های جدید را داشته باشد و سیر را در خانه، پنجره یا جلوی درب خانه ببیند، بیانگر حرام بودن این طرح جدید است، در حالی که اگر بخواهد ازدواج کند. پس سیر یعنی تاریخ نامزدی او نزدیک است، اما از طرف او با مرد غریبه ای ازدواج می کند و شاید با مردی از ملیت دیگر ازدواج کند، حتی اگر طلاق گرفته باشد. ممکن است به معنای بازگشت به شوهر باشد و مانند دختری که نامزدی خود را قطع کرده است، یعنی به نامزد خود برگردد، اگر سیر پوست کنده شده باشد، به معنای ازدواج با مردی است که در گذشته ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است.

  تعبیر خواب سیر برای زن متاهل

 • تعبیر سیر دادن در خواب به این معناست که شما زنی هستید که خرج فقرا می کنید.

 • دادن سیر نشان می دهد که قلب شما برای مردم خوب است.

 • اگر مجرد باشد و به کسی سیر بدهد یعنی ازدواج.

 • خرد کردن سیر در خواب به این معناست که این زن از مردم غیبت می کند، اما به دروغ و بی دلیل.

 • اگر سیر را کند، یعنی بین اهلش دشمنی یا مشکل و اختلاف و یا مرگ یکی از نزدیکان دارد.

 • تعبیر خواب سیر برای زن باردار

  دیدن سیر در خواب برای زن حامله نیکو است و این با دیدن سیر برای زن متاهل یا مجرد متفاوت است زیرا نشان دهنده رزق و روزی است که وارد خانه او می شود و سیر به معنای پسر است و تعبیر کنندگان گفته اند سیر یعنی این زن از بیماری های ناشی از بارداری مانند فشار خون بالا یا مسمومیت دوران بارداری بهبود می یابد و همچنین گفته شد که بعد از تولد او بی خطر است، به این معنی که زایمان او بدون درد و درد انجام می شود.

  سایت تجربه من از نظرات استقبال می کند اگر خوابی دیدید و می خواهید تعبیر آن را بدانید در پیامی زیر مقاله بگذارید تا به زودی به شما تعبیر و پاسخ داده شود.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا