تعبیر دیدن انگور یا انگور در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن انگور یا انگور در خواب توسط ابن سیرین: انگور یکی از انواع میوه های خوشمزه است که بسیاری از ما آن را دوست داریم و دارای طعمی لذیذ و رنگ های خوش رنگ و سبز و قرمز است دیدن آنها در خواب بستگی به دانستن جزئیات و وضعیت اجتماعی و روانی بیننده دارد و در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

تعبیر دیدن انگور در خواب برای زن مجرد

 • وقتی یک دختر مجرد خواب می بیند که …

  خوردن انگور در خواب


  نشان می دهد

  ازدواج

  .

 • رجوع به خوردن شود

  انگور سیاه

  نشان دهنده ازدواج با یک جوان خوش تیپ است.

 • اگر انگور سفید باشد نشان دهنده ازدواج است

  شیخ

  یا یک پیرمرد

 • و این بود

  سبز

  او با مردی با مقام و منزلت بالا ازدواج کرد.

 • اگه قرمز باشه زن دوم میشه یا…

  معشوقه

  برای یک مرد متاهل

 • تعبیر دیدن انگور در خواب برای زن شوهردار

 • وقتی زن متاهل در خواب انگور می بیند، بیانگر…

  رابطه زناشویی

  .

 • اگر او را دید و ندید

  شما از آن می خورید

  نشان دهنده بدبختی او با شوهرش است، اما او صبور است و به خیر می رسد.

 • در مورد چه کسی می خورید؟

  انگور سیاه

  نشان دهنده رابطه خوب او و خانواده شوهرش است.

 • انگور سبز نشان می دهد

  امرار معاش

  زیاد.

 • انگور قرمز نماد

  برای عشق

  شوهرش مال اوست

 • انگور

  سفید

  حاملگی را نشان می دهد.

 • تعبیر دیدن انگور در خواب برای زن باردار

 • انگور در خواب یک زن باردار یک نماد است

  برای شادی

  خوشبختی و خوبی.

 • به نظر شما او کیست؟

  چیدن انگور

  این نشان می دهد که موعد زایمان او نزدیک است.

 • دیدن انگور سیاه نشان دهنده نوزاد است

  نر

  .

 • در مورد انگور

  سفید یا قرمز

  یا سبز نشان دهنده تولد یک زن است.

 • تعبیر دیدن انگور در خواب ابن سیرین

 • ابن سیرین می گوید انگور نشان دهنده …

  خوب

  و معیشت.

 • اما اگر دید

  نامناسب

  او قابل ستایش نیست.

 • شاید نشان می دهد

  پول حرام

  که بیننده خواب تعجیل می کند.

 • دیدن خود که یک خوشه انگور در دست دارید نشان می دهد که مرد از طریق یک زن پول به دست می آورد.

 • دیدن انگور

  سیاه

  در فصل خود نشان دهنده غم و نگرانی است.

 • حتی اگر در زمان مناسب نباشد، نشان دهنده بیماری است.

 • انگور سفید نشان می دهد

  التیام‌بخش

  از بیماری.

 • تعابیر مختلف دیدن انگور در خواب

 • از جانب

  او درختی می کارد

  انگور در خواب نشانه غرور و سخاوت است.

 • به زن ثروتمند نیز اشاره دارد.

 • کسي که قصد ازدواج دارد و انگور مي بيند حکايت از نيکي دارد

  و همسر خوب

  .

 • چشم انداز

  آب انگور

  نشان دهنده ثروت پس از فقر و موفقیت پس از شکست است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید و وضعیت تأهل را در کامنت زیر مطلب ذکر کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا