10 تعبیر مهم دیدن جعبه در خواب

10 مهم ترین تعبیر دیدن جعبه در خواب ابن سیرین می گوید که جعبه در خواب ممکن است نمادی از همسر باشد و ممکن است نماد خانه یا محل کار باشد و این بستگی به جزئیاتی دارد که بیننده خواب می بیند. به وضعیت و موقعیت اجتماعی بیننده خواب.

تعبیر دیدن خود در خواب در داخل جعبه چیست؟

حکایت از تعالی و عزت از سوی خداوند متعال دارد.


خالی بودن جعبه مقوایی به چه معناست؟

نشان دهنده کمبود معیشت است.


تعبیر دیدن جعبه حاوی کفش چیست؟

نشان دهنده ازدواج به زودی است.


دیدن جعبه در خواب زن متاهل چه تعبیری دارد؟

حکایت از خیر و معاش فراوان دارد.


تعبیر دیدن جعبه طلایی در خواب مرد چیست؟

شواهد خبر بد

تفسیر رؤیت صندوق از ابن سیرین

 • هر که در خواب خود را در صندوقی ببیند، بیانگر تعالی و برکت خداوند متعال است.

 • جعبه بسته در خواب بیانگر مرد است.

 • جعبه مقوایی خالی نشان دهنده کمبود معیشت است.

 • سپس دیدن جعبه های پر از کالا دلیلی بر کسب سود از تجارت است و بیننده در کار خود موفق می شود.

 • سپس با دیدن جعبه پر از تشک، این نشان دهنده تمایل خواب بیننده برای ازدواج و جستجوی او برای یک شریک زندگی مناسب است.

 • تعبیر دیدن جعبه برای زن مجرد

 • اگر دختری در خواب ببیند که صندوقچه ای دارد با شخص معتبری ازدواج می کند.

 • اگر در خواب ببیند که از جعبه طلا یا نقره بیرون می آورد، با تاجری ازدواج می کند.

 • اگر ببیند جعبه سنگینی بر دوش دارد، نشان دهنده این است که با مردی ازدواج می کند که بدهی زیادی دارد و نگران می شود.

 • اگر دختری ببیند که شخصی جعبه ای حاوی حلقه را به او می دهد، این نشان دهنده نامزدی است.

 • سپس دیدن جعبه ای حاوی کفش نشان دهنده ازدواج به زودی است.

 • دیدن جعبه مسی گواه شوهر مظلومی است که بدهی های زیادی دارد.

 • دیدن جعبه چوبی یک زن متاهل

 • جعبه در خواب زن متاهل بیانگر خیر و معاش فراوان است.

 • کادر نشان دهنده شوهری است که در کار محتاطانه خود موفق است.

 • سپس دیدن جعبه سنگین در خواب، بیانگر نگرانی و غم است.

 • جعبه ای از طلا در خواب یک زن متاهل نشان دهنده بارداری در آینده نزدیک است.

 • سپس دیدن جعبه چوبی گواه سفر و پول است.

 • سپس دیدن جعبه آهنی نشان از ظلم و سختی شوهر نسبت به او دارد.

 • تعبیر دیدن جعبه برای زن باردار

 • یک جعبه در خواب یک زن باردار نشان دهنده یک نوزاد پسر است.

 • قفسه سینه بیانگر خوبی و امنیت جنین در خواب زن باردار است.

 • تعبیر دیدن جعبه طلایی مرد

 • اگر مردی در خواب جعبه هدیه دریافت کند، بیانگر خیر و خبر خوش است.

 • سپس مردی که در خواب جعبه ای حاوی حیوان خانگی را می بیند، دلیل بر این است که با شخص عزیزی ملاقات خواهد کرد.

 • یک سینه طلایی در خواب یک مرد خبر بدی است.

 • اگر مردی در خواب صندوقی پر از طلا ببیند، بیانگر خستگی و مشکل در امرار معاش است.

 • سپس دیدن جعبه چوبی دربسته گواه بر این است که او مردی است که بدون حساب و کتاب خرج زیادی می کند.

 • لطفا 10 تعبیر مهم دیدن جعبه در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مقاله تعبیر کنید را اضافه کنید و ما پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا