۱۱ تعبیر معروف دیدن کشتی در خواب

11 تعبیر معروف دیدن کشتی در خواب بیانگر معیشت و خوبی های عظیم یک کشتی در خواب است و ممکن است رهایی از نگرانی ها و مشکلاتی باشد که بیننده در این مدت دچار آن می شود کشتی نیز دلالت بر پریشانی و اندوه و بدی دارد و هر که در خواب ببیند در درونش می میرد… کشتی دلالت بر مرگ او در میان مردم دارد و این را در این مطلب توضیح می دهیم.

تعبیر دیدن کشتی در خواب چیست؟

دلالت بر معیشت و خیر دارد.


وقتی مردی در خواب کشتی شکسته را می بیند چه تعبیری دارد؟

این نشان دهنده مشکلاتی است که او در زندگی خود با آن روبرو است.


تعبیر اینکه انسان ببیند در کشتی پر از جمعیت است چیست؟

نشان دهنده یک سفر امن است.


تعبیر دیدن شخصی که در خواب سوار بر کشتی است چیست؟

شواهد ازدواج او به زودی.


تعبیر دیدن غرق شدن کشتی در خواب چیست؟

نشانگر شکست در کار

تعبیر خواب کشتی توسط ابن سیرین

 • کشتی در خواب بیانگر معاش و خیر است.

 • سپس کشتی در خواب ممکن است فرار از برخی نگرانی ها و مشکلاتی باشد که بیننده خواب از سر می گذراند.

 • خواب کشتی بیانگر پریشانی و اندوه است.

 • هر کس در خواب ببیند که در کشتی در حالی که پر از آب است می میرد، بیانگر این است که در دست مردم خواهد مرد.

 • سپس دیدن شخصی در خواب که در کشتی پر از جمعیت است، بیانگر سفری امن است.

 • آنگاه ديدن كشتي بزرگ در آب حاكي از معاش فراوان و به دست آوردن پول است.

 • دیدن خواب کشتی برای مرد

 • اگر مردی ببیند که با کشتی در حال عبور است، نشان دهنده ناراحتی است که به او خواهد رسید.

 • اگر مردی در خواب کشتی شکسته ای را ببیند، بیانگر مشکلاتی است که در زندگی خود با آن مواجه است.

 • سپس وقتی مردی در خواب می بیند که نمی تواند کشتی را سوار کند، بیانگر آن است که به حبس و مشقت می رسد.

 • دیدن کشتی در حال حرکت بر روی خون دلیل بر زنا است.

 • پس اگر در خواب ببیند کشتی ویران شده و در همه جا پراکنده شده است، بیانگر مرگ قومی است.

 • تعبیر خواب کشتی برای زن مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب کشتی ببیند، نشانگر آن است که او قوی است و به خود بسیار مطمئن است.

 • سپس زن مجرد که می بیند در کشتی است، دلیل بر رسیدن به اهداف و رسیدن به همه آرزوهایش است.

 • کشتی در رویای یک دختر مجرد گواه سفر است.

 • دیدن خواب کشتی برای زن متاهل

 • کشتی در خواب زن متاهل بیانگر خیر و برکت است.

 • دیدن کشتی در خواب زن متاهل بیانگر ثبات و آرامش روانی است.

 • سپس دیدن کشتی ممکن است شاهدی بر تغییرات مثبت در زندگی او و همسرش باشد.

 • تعبیر خواب کشتی برای زن باردار

 • کشتی گواهی بر ایمنی و امنیت جنین است.

 • قایق بخار در خواب زن باردار بیانگر رهایی از خستگی و مشکلات بارداری است.

 • سپس دیدن کشتی در خواب زن باردار، دلیلی بر این است که زایمان نزدیک است و به خوبی و ایمن پیش خواهد رفت.

 • دیدن رویای کشتی نابلسی

 • سوار شدن بر کشتی در خواب نشانه موفقیت و خوشبختی است.

 • سپس دیدن مجردی که سوار بر کشتی در خواب است، دلیل بر ازدواج او به زودی است.

 • راندن کشتی در خواب به طور کلی دلیلی بر ازدواج است.

 • پس دیدن غرق شدن کشتی در خواب، نشانه شکست در کار است.

 • غرق کردن کشتی در خواب ممکن است دلیلی بر سقوط در معصیت و گناه باشد.

 • غرق شدن در کشتی ممکن است نشان دهنده بیماری ها و مشکلات باشد.

 • لطفا 11 تعبیر معروف دیدن کشتی در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مطلب تعبیر کنید را اضافه کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا