تعبیر خواب ذرت به قول العصیمی

تعبیر خواب ذرت در خواب به قول الوسیمی: دیدن ذرت بیانگر اتفاقات زیادی است که بیننده خواب می گذراند، چه مرد باشد و چه زن، ذرت در خواب دارای نشانه های متعدد است دانه ای که طعم لذیذی دارد و می توان آن را به صورت کبابی یا آب پز میل کرد، امروز از طریق … جزئیات مقاله ما

تعبیر خواب ذرت


خوب و بد.

تعبیر خواب ذرت در خواب العصیمی

 • تعبیر خواب


  ذرت در خواب

  اگر کباب شود نشان دهنده بیماری و نگرانی هایی است که بیننده خواب از آن رنج می برد.

 • دیدن ذرت آسیب دیده در خواب بیانگر از دست دادن پول، از دست دادن کار، نگرانی و اندوه است.

 • اگر در خواب ببیند که ذرت را از بلال جدا می کند، دلیل است که بیننده سخاوتمند است.

 • و اما خواب جمع آوری ذرت در خواب، دلیل بر نیکی و به دست آوردن مال فراوان است.

 • تعبیر خواب ذرت در خواب زن مجرد

 • دیدن خواب


  ذرت در خواب

  یک دختر مجرد گواه خوبی، خوشبختی و نزدیک شدن به نامزدی است.

 • دیدن مزرعه ذرت در خواب، دلیل بر خیر و رزق فراوان است.

 • همچنین نشان دهنده یک چشم انداز است

  ذرت

  برای برتری و موفقیت در کار و زندگی به طور کلی.

 • خرید ذرت در خواب دلیلی بر این است که این دختر در معرض حوادث ناخوشایندی قرار خواهد گرفت.

 • تعبیر خواب ذرت در خواب زن متاهل

 • وقتی زن متاهل در خواب ذرت می بیند، بیانگر خوبی های زیادی است که در دوره آینده به آن خواهد رسید.

 • ذرت اگر آسیب ببیند ممکن است این زن را در معرض بحران مالی قرار دهد.

 • دیدن ذرت در خواب دلیلی بر نقل مکان به خانه جدید است اگر ذرتی بخورید که طعم لذیذی دارد.

 • تعبیر خواب ذرت در خواب زن باردار

 • ذرت در خواب زن باردار بیانگر خوبی، رزق و روزی فراوان و زایمان آسان است.

 • خرید ذرت در خواب یک زن باردار دلیلی بر نزدیک شدن او به زایمان است.

 • تعبیر خواب ذرت در خواب مرد

 • خواب دیدن ذرت خوردن در خواب مرد بیانگر خیر و معاش فراوان است.

 • در مورد برداشت ذرت

  یک رویا

  نشان دهنده سود و سودی است که او در آینده نزدیک به دست خواهد آورد.

 • خوردن ذرت فاسد و فاسد در خواب مرد، گواه پریشانی و بدهی شدید است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا