تعبیر خواب مواد منفجره به قول العصیمی

تعبیر خواب مواد منفجره در خواب توسط الاسیمی مواد منفجره در خواب یکی از متداول ترین اتفاقاتی است که بیننده خواب چه مرد و چه زن تجربه می کند تنش برای بیننده همانطور که می دانیم مواد منفجره از جمله سلاح هایی هستند که باعث ایجاد بسیاری از موقعیت ها بین خیر و شر می شوند و این را الاسامی توضیح داده است و ما در مقاله خود به تفصیل آن را توضیح خواهیم داد.

تعبیر خواب مواد منفجره در خواب العصیمی

 • تعبیر خواب


  مواد منفجره در خواب

  اگر بیننده خواب آن را حمل کند و در میان مردم بایستد، نشانگر برتری در زندگی و رهایی از دشمنان است.

 • در مورد رویای یافتن مواد منفجره و خواب بیننده توانست آنها را کنترل کند، این نشان دهنده بسیاری از اقدامات مثبت بیننده خواب است.

 • اگر کسی در خواب ببیند که مواد منفجره به سوی او پرتاب می کند، بیانگر سخنان بدی است که در غیاب بیننده خواب گفته می شود.

 • تعبیر خواب مواد منفجره در خواب زن مجرد

 • اگر دختر را ببیند

  زن مجرد

  در خواب، مواد منفجره در خانه او وجود دارد، این نشان دهنده مشکلاتی است که او با آن مواجه است.

 • اگر در خواب ببیند که بمب و مواد منفجره خود را منفجر می کند، بیانگر فاش شدن برخی از امور مهم زندگی او است که هیچ کس از آن خبر نداشت.

 • اگر ببیند که مواد منفجره در دست دارد و در واقع آنها را منفجر می کند، نشان دهنده شنیدن خبرهای خوشحال کننده است.

 • دختری در خواب می بیند که یک وسیله انفجاری در راه است و منفجر شده است.

 • تعبیر خواب مواد منفجره در خواب زن متاهل

 • زنی متاهل در خواب می بیند که در خانه اش مواد منفجره وجود دارد و منفجر می شود، این نشان دهنده اختلافات زناشویی است که بین او و شوهرش رخ می دهد.

 • اما اگر دید

  مواد منفجره

  در خانه او می ترسد که منفجر شود، اما این اتفاق نمی افتد و این نشان دهنده برخی از اتفاقات است که او باید مراقب باشد.

 • تعبیر خواب مواد منفجره در خواب زن باردار

 • رؤیای زن باردار از بیرون آمدن دود از مواد منفجره نشان می دهد که او خبرهای خوشحال کننده ای خواهد شنید.

 • مواد منفجره در خواب یک زن باردار نشان دهنده برخی از خستگی ها و مشکلات در زایمان است.

 • تعبیر خواب مواد منفجره برای مرد

 • مردی که در خواب می بیند که مواد منفجره ای را منفجر می کند، خبر خوشحال کننده ای دارد.

 • دیدن خواب پیاده روی در جاده ای پر از مواد منفجره بیانگر نیاز به دقت در تصمیم گیری در دوره آینده است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا