تعبیر خواب چرک در خواب به قول العصیمی


تعبیر خواب کثیفی در خواب به روایت اسامی به طور مفصل اشاره به چیزهای زیادی دارد که بین خیر و شر بودن آن متفاوت است توسط بادهای مملو از گرد و غبار که در زمستان فراوان است، جایی که آب و هوای شدید تغییر می کند.

تعبیر خواب چرک در خواب الوسیمی

 • تعبیر خواب


  کثیفی در خواب نشان می دهد

  بر نگرانی ها و بحران ها، اگر مملو از طوفان باشد.

 • خوردن خاک در خواب بیانگر خیر و خوبی و برآورده شدن آرزوهاست.

 • خاک نرم در

  یک رویا

  نشان دهنده رونق زندگی است.

 • رؤیای خلاص شدن از چرک لباس، گواه کم کاری و بی پولی است.

 • تعبیر خواب کثیفی در خواب زن مجرد

 • کثیفی در خواب یک دختر مجرد نشان دهنده خوش بینی و دستیابی به اهداف است.

 • در مورد رویای جارو کردن خاک در خواب دختر مجرد، نشان از شکست و اختلاف نظر با نامزد است.

 • اگر روی لباسش کثیفی ببیند، نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواجش است.

 • تعبیر خواب کثیفی در خواب زن متاهل

 • رؤیای زن متاهل مبنی بر داشتن خاک زیاد در خانه حکایت از خیر و معاش فراوان بدون خستگی دارد.

 • تمیز کردن خانه از خاک در خواب زن متاهل بیانگر پریشانی و اختلافات زناشویی است.

 • تعبیر خواب کثیفی برای زن باردار

 • رویای غذا خوردن

  خاک در خواب


  نشان دهنده برکت داشتن فرزند ذکور است.

 • راه رفتن زن باردار روی خاک گواه زایمان آسان است.

 • خاک خیس نشان دهنده مشکلات زیادی است، اما اگر آنا خود را از روی خاک می بیند، نشان دهنده رهایی از مشکلات است.

 • دیدن خواب جارو کردن خاک بیانگر سلامتی جنین است.

 • تعبیر خواب کثیفی برای مرد

 • اگر مردی در خواب ببیند که خاک لباس خود را می‌کند، نشانگر فقری است که در آن گرفتار شده است.

 • نشان دهنده خواب تمیز کردن است

  خاک

  تمیز کردن خانه دلیل بر جدایی از زن و اختلاف بین آنهاست.

 • خاک پر از آب در خواب، بیانگر خستگی است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا