تعبیر ابن سیرین دیدن کشتی در خواب چیست؟

تعبیر خواب دیدن کشتی در خواب از نظر ابن سیرین چه تعبیری دارد. کشتی به طور کلی نماد ورود روزی و نیکی و پول فراوان است که علما و مفسران گفته اند در ادامه به تعبیر دیدن کشتی در خواب می پردازیم.

تعبیر دیدن کشتی در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که از کشتی بیرون می‌آید، از خطر یا از دشمنان نجات می‌یابد، و هر که کشتی را در خشکی ببیند، نجات می‌یابد، چه از خطرات، چه از بیماری و چه از اضطراب. پریشانی یا فقر

 • سوار شدن بر کشتی در خواب با افراد صالح، بیانگر آن است که انسان راه هدایت به سوی خداوند متعال را طی می کند و هر که ببیند در کشتی در دریا مرده است، به دست مردم می میرد و هر که ببیند کشتی در حال غرق شدن است. در خواب، این نشان دهنده وقوع یک اتفاق بد است که ممکن است برای یکی از افراد نزدیک به او اتفاق بیفتد.

 • هر کس ببیند که کشتی را در زمین می کشد یا می کشد، یعنی در دین منافق است و هر کس ببیند با مرده سوار بر کشتی است، این نشان دهنده نجات از بلاهای دنیاست.

 • تعبیر دیدن کشتی در خواب به روایت النابلسی

  امام نابلسی می فرماید: هر کس کشتی بزرگی را در خواب ببیند خداوند به او روزی فراوان می دهد و هر که خود را در کشتی خویشاوندان و دوستان خود ببیند از خطر دشمنان نجات می یابد. هر کس ببیند که سوار کشتی شد و در دریا شکست، نشان از وقوع بلای سختی است و هر که ببیند در ساحل است و کشتی را سالم ببیند، این نشان از خیری است که. بر همه چیره می شود

  دیدن کشتی در خواب برای زن باردار

  دیدن کشتی در خواب زن حامله بیانگر این است که او برای بارداری خود و نزدیک شدن به تاریخ تولدش امنیت و امنیت به دست خواهد آورد.

  دیدن کشتی در خواب برای زن متاهل

  زن متاهل وقتی در خواب کشتی می بیند، بیانگر استواری زندگی زناشویی و خانوادگی و ورود خیر و معیشت به زندگی اوست.

  دیدن کشتی برای یک دختر مجرد

  اگر دختر مجردی در خواب کشتی ببیند، بیانگر انرژی مثبت، اعتماد به نفس، ایمان، خبرهای خوب و مسیری پر از خیر و معیشت است و در مواردی بیانگر ازدواج موفق است.

  دیدن رانندگی کشتی در خواب

  هر کس در خواب ببیند در حال رانندگی کشتی است، بیانگر مقام مهم و مهمی است و در مواردی بیانگر ازدواج مجرد است.

  دیدن غرق شدن کشتی در خواب

  هر کس در خواب ببیند کشتی در حال غرق شدن است، بیانگر آن است که در کار یا به طور کلی در زندگی خود ضرر و زیان بزرگی خواهد دید یا یکی از نزدیکان خود را از دست خواهد داد.

  دیدن قایق در خواب

  قایق را مانند کشتی می دانند و هر که در خواب ببیند، بیانگر آمدن خیر و مال و روزی فراوان یا حضور دوست خوب است، زیرا دلالت بر ایمنی و اطمینان دارد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا