تعبیر دیدن حاملگی در خواب

تعبیر بارداری در خواب: بسیاری از زنان در تمام مراحل زندگی خود خواب می بینند که باردار هستند، حتی اگر ازدواج نکرده باشند و این تعابیر زیادی دارد باردار است و این خواب چه اهمیتی دارد.

زن متاهل خواب بارداری می بیند

موارد زیادی وجود دارد که زن متاهل خواب بارداری می بیند و تعبیر هر کدام از موارد با دیگری متفاوت است، بنابراین تعبیر چند مورد رایج را خدمت شما عرض می کنم:

اگر زنی در خواب ببیند که باردار است در حالی که هرگز زایمان نکرده یا باردار نشده است، نشان دهنده این است که زن به شدت به بارداری فکر می کند و می خواهد احساس کند که او یک مادر است هرگز زايمان نكرده بيانگر فرصت نزديك شدن او براي باردار شدن است و در اين صورت بايد به درگاه خدا دعا كند و به او نزديك شود تا رويايش محقق شود.

دیدن حاملگی در خواب فرد نابارور

 • اگر زن نازا در خواب ببیند که حامله است، بیانگر آن است که در باردار شدن بسیار فکر و اندیشه می کند و باید با عاجل به درگاه خداوند دعا کند که ان شاء الله بلا و ناراحتی را برطرف می کند.

 • اگر زن متاهلی که بچه دار می شود، خواب باردار شدن دوباره را ببیند، این نشان دهنده افزایش معیشت، ثروت و زندگی با آرامش خاطر است، اما اگر مادری در خواب ببیند که باردار شده است، ممکن است نشان دهنده این باشد که او در حال نزدیک شدن به بارداری جدید است بارداری.

 • یک زن مجرد خواب بارداری می بیند

  ابن سیرین خواب دختر مجردی را تعبیر کرد که حامله است، این نشان دهنده خیر آمدن به او و همچنین نشان دهنده شدت دلبستگی او به دین است و ابن شاهین خواب دختر باکره ای را که جنینی در شکم دارد، تعبیر کرده است. خیر و روزی فراوان در دنیا به سراغش می آید و در خواب حاملگی، چه مرد و چه زن، دلالت بر رزق و روزی فراوان و افزایش مال و برکت در زندگی انسان به قدر وسعت رحم دارد. خواب اگر پهن باشد به معنای روزی فراوان است و بالعکس.

  دیدن حاملگی برای نابلسی در خواب

  النابلسی خواب دختر مجرد را به معنای ناراحتی و ننگی که این دختر برای خانواده اش می آورد، بیان کرده است او در تجارت کار می کند، در تجارتش حادثه ای مانند دزدی، فساد یا آتش سوزی برای او اتفاق می افتد، همچنین نشان دهنده این است که خواب دختر مجرد در مورد بارداری به این معنی است که چیزی برایش عزیز و عزیز از دست خواهد داد. از او دزدیده شود

  اگر دختر متدین و دارای اخلاق والایی است و تاریخ عروسی او نزدیک است، این بدان معناست که آن مرد به دلیل مقام بلندش، لیاقت این دختر را ندارد، خواب دختر مجرد را نیز به این معنا تعبیر کرده است قبل از ازدواج باکرگی خود را از دست داد و او را به بازگشت به سوی خدا و توبه خالصانه توصیه کرد.

  چه کسی دارد

  چشم انداز

  او می خواهد آن را توضیح دهد ما نظرات شما را در زیر مقاله از طریق وب سایت تجربه من دریافت می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا