تعبیر دیدن تشنگی در خواب

تعبیر خواب تشنگی در خواب دارای نمادها و معانی زیادی است که توسط بسیاری از افرادی که تشنگی را به وفور در خواب می بینند، جستجو می شود، احساس میل به نوشیدن مقدار زیادی آب است و فردی در میان ما احساس می کند در هوای گرم تشنه تر از زمستان که پر از سرما است امروز جزئیات دید تشنگی بارداری را برای مردان و زنان باردار، مجرد و متاهل توضیح می دهیم.

تعبیر خواب تشنگی از نظر ابن سیرین چیست؟

پاسخ سوال تعبیر خواب دیدن تشنگی

 1. تعبیر خواب دیدن

  تشنگی در خواب

  شواهد تسکین و رهایی از پریشانی.

 2. احساس تشنگی در خواب دلیلی بر تمایل خواب بیننده به ازدواج است.

تعبیر خواب تشنه دیدن نابلسی چیست؟

پاسخ سوال تعبیر خواب دیدن تشنگی

 • اگر انسان در خواب ببیند که تشنگی می کند و آب می نوشد ولی تشنگی خود را سیراب نمی کند، بیانگر فساد دین است.

 • میل به تشنگی و سیر نشدن نشان دهنده پیروی از خواسته ها و روی گردانی از خداست.

 • اگر بیننده هنگام احساس تشنگی به کسی آب بدهد و او تشنگی خود را رفع کند، نشانگر این است که او فردی دلسوز و مهربان است.

 • تعبیر خواب دیدن تشنگی برای زن مجرد چیست؟

  1. تشنگی در خواب یک دختر مجرد گواه غم و رنجی است که او احساس می کند.

  2. دیدن تشنگی نیز حکایت از دوری از خدا و ضعف ایمان دارد.

  3. تشنگی در خواب یک دختر نشان از کمبود دانش و تجربه دارد.

  4. اگر دختری در خواب احساس تشنگی کند و در واقع مشروب بنوشد، نشان دهنده از بین رفتن غم و نگرانی است.

  تعبیر خواب دیدن تشنگی زن شوهردار چیست؟

 • اگر زن متاهل تشنگی را در …

  رویا

  این نشان دهنده عدم ثبات است.

 • تشنه دیدن خود بیانگر بی پولی و کمبود معیشت است.

 • اگر ببیند تشنه است و کسى آب او را انکار مى کند، بیانگر سخن بدى است.

 • تعبیر دیدن تشنگی برای زن باردار چیست؟

 • اگر زن حامله ای در خواب تشنگی ببیند، بیانگر فرزند پسری است که به زودی به دنیا خواهد آورد.

 • اگر ببیند که احساس تشنگی کرده و آب خورده و تشنگی خود را رفع کرده است، نشانگر نوزاد دختر است.

 • تعبیر خواب دیدن تشنگی مرد چیست؟

 • اگر مردی در خواب مرده ای را ببیند و به شدت احساس تشنگی کند، بیانگر این است که این فرد متوفی به دعای خانواده اش نیاز دارد.

 • دیدن فردی که به شدت تشنگی می کند، سپس آب می نوشد و تشنگی خود را رفع می کند، بیانگر تغییر در وضعیت خواب بیننده به سمت بهتر شدن است.

 • خواب تشنگی و سیر نکردن آن، بیانگر این است که انسان به پناهگاه دنیا وفادار خواهد ماند.

 • تشنگی

  شواهدی از مشکلات فراوانی است که بیننده خواب در آن قرار می گیرد.

 • دیدن خود در حال نوشیدن آب زیاد در خواب و احساس سیری، بیانگر رزق فراوان و خیر فراوان است.

 • اگر جوان مجردی در خواب ببیند که به شدت احساس تشنگی می کند، بیانگر شرایط سختی است که در زندگی خود می گذرد.

 • نوشیدن آب بعد از احساس تشنگی در خواب، گواه دستیابی به بسیاری از اهداف، رویاها و جاه طلبی ها است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا