تعبیر دیدن بادمجان خوردن در خواب

تعبیر دیدن بادمجان در خواب: بادمجان یک سبزی غنی از عناصر غذایی است با توجه به رنگ بادمجان، از نظر رنگ سیاه یا سفید، تفسیر متفاوت است.

بسته به اینکه بیننده خواب خود را در خواب ببیند که آن را می خرد یا می پزد و می خورد، در زیر تعبیر رؤیت خوردن بادمجان توسط ابن سیرین را توضیح می دهیم و بارزترین موارد دیدن بادمجان در خواب را با توجه به تفاوت بین آن ها بیان می کنیم. بیننده خواب از نظر مرد یا دختر مجرد یا متاهل یا باردار به تفصیل به شرح زیر است:

تعبیر دیدن بادمجان ابن سیرین

مفسر بزرگ ابن سیرین معتقد است که بادمجان در خواب معانی خوبی دارد و معانی بدی دارد اگر بیننده آن را در خواب ببیند و در فصل نباشد، چون سبزی فصلی است، معانی آن بد است. مانند دروغ گفتن و دلالت بر نفاق دارد، اما اگر بیننده خواب آن را در فصل خود ببیند، بیانگر رزق و روزی و فراوانی است و خداوند داناتر است.

تعبیر دیدن بادمجان در خواب برای زن مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب بادمجان ببیند، بیانگر نیکی ها و برآورده شدن آرزوهاست، به ویژه اگر بادمجان سفید باشد.

 • اگر بادمجان سیاه باشد، بینایی آن خوب نیست، زیرا حکایت از بروز مشکلات و وقوع آن در بحران ها و غم و اندوه شدید دارد و خداوند اعلم.

 • اما اگر ببیند بادمجان تازه می‌خرد و فصلش است، حاکی از رزق و روزی زیاد است و پول حلال به دست می‌آورد.

 • آنچه در بدی این بینش گفته شد این است که خریدن بادمجان مخصوصاً سیاه نشان می دهد که یکی از نزدیکان او را فریب می دهد و خداوند متعال و دانا است.

 • علاوه بر دیدن بادمجان شکم پر حاکی از وقوع اتفاقات خوشی از جمله نامزدی یا ازدواج رسمی است انشاالله.

 • تعبیر دیدن بادمجان برای زن متاهل

  زن متاهل که در خواب خود را در حال خوردن بادمجان می بیند، نشان از فراوانی معاش و خیری است که در روزهای آینده به او می رسد یا خیری که از جانب شوهر و کار او به او می رسد بادمجان سفيد هر چه خوبي و آبي بيشتر باشد و بالعکس هر چه اندازه بادمجان سياه بزرگتر باشد، بخدا مشکلش بيشتر است.

  در حالی که اگر ببیند در حال پختن بادمجان است، بیانگر شنیدن خبرهای خوشحال کننده یا وقوع یک اتفاق خوشحال کننده است، مانند بازگشت غیبت او، به خصوص اگر شوهرش در سفر باشد، پس بازگشت او را به او تبریک می گویم. .

  همچنین اگر بادمجان سرخ شده می دید، نشان دهنده گسترش دایره آشنایی و ایجاد دوستی با افراد عالی رتبه بود، در حالی که دید بادمجان شکم پر انشاءالله مژده بارداری خواهد بود.

  تعبیر دیدن بادمجان برای زن باردار

  اگر بیننده زن حامله باشد و در خواب ببیند که بادمجان می خورد، بیانگر خیر و برکت است و به آرزوی او برکت داده می شود و به تولد پسر مژده می دهد، مخصوصاً اگر بادمجان سرخ شده باشد. و خدا داناتر است.

  هر کسی که دیدی دارد و مایل است آن را تفسیر کند، نظرات شما را در زیر مقاله دریافت می کنیم و در اسرع وقت تفسیر را به شما ارائه خواهیم کرد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا