تعبیر خواب تسبیح سیاه چیست؟

تعبیر خواب تسبیح سیاه در خواب بیانگر حوادث بسیاری است که در چند اصل و شاخص قرار می گیرد که برخی خوب و ستودنی و برخی دیگر خوب نیستند و چنانکه می دانیم

تسبیح


وسیله ای است که انسان بخواهد استغفار کند و خدا را تسبیح کند که از طریق آن تعداد دفعات استغفار معلوم می شود که تسبیح از 33 مهره یا مهره تشکیل شده است و تعدادی هم هستند که فقط 30 دانه دارند.

خواب ابن سیرین از تسبیح سیاه

 • تعبیر خواب

  تسبیح سیاه در خواب


  گواه مقام و مقام بالایی که بیننده خواب کسب می کند.

 • تسبیح سیاه در خواب، گواه پول زیاد و خوبی های فراوان است.

 • تعبیر دیدن تسبیح سیاه برای زن مجرد

  1. نشان دهنده یک رویا است

   تسبیح

   رنگ مشکی در خواب دختر مجرد بیانگر این است که او به زودی ازدواج خواهد کرد و از آن بسیار خوشحال خواهد شد.

  2. تسبیح گواه پاکدامنی است که ویژگی این دختر است.

  3. اگر ببیند که تسبیح را از کسی می گیرد، نشان دهنده ازدواج به زودی با فرد مناسب است.

  تعبیر خواب تسبیح سیاه برای زن متاهل

 • خواب یک زن متاهل از تسبیح سیاه نشان می دهد که او به زودی باردار می شود.

 • خواب تسبیح به طور کلی در خواب


  زن

  یک زن متاهل گواه خوشبختی است که در آن زندگی می کند.

 • تسبیح در خواب زن متاهل گواه خوش شانسی و معاش فراوان است.

 • تعبیر دیدن تسبیح برای زن باردار

 • تسبیح در خواب یک زن باردار دلیلی بر تولد فرزند دختر است.

 • تسبیح در خواب بیانگر رهایی از مشکلات زایمان است و او و جنین خوب خواهند شد.

 • به دست آوردن تسبیح سیاه در خواب، گواه مزایای بسیاری است که به دست خواهید آورد.

 • رویای دیدن تسبیح سیاه برای مرد

  1. دیدن مهره سیاه در خواب مرد دلیلی بر این است که به زودی با زنی که نمی شناسد ازدواج خواهد کرد.

  2. و اما دیدن تسبیح آبی نشان می دهد


   مسافرت رفتن

   برای اینکه کار کنی و پول بگیری.

  3. دیدن تسبیح سیاه در خواب مرد هنگام به دست آوردن آن نشان دهنده نفوذ، قدرت و اقتداری است که در آینده نزدیک به دست خواهد آورد.

  4. اگر مردی در خواب ببیند که تسبیح سیاه را ستایش می کند، بیانگر این است که به زودی با زنی ازدواج می کند که صالح باشد و از خدا در او مراقبت کند.

  تعبیر خواب تسبیح مفصل

 • تسبیح سفید در خواب، گواه این است که…


  زن

  صلحه در زندگی بیننده خواب حضور دارد.

 • تسبیح در خواب نماد خوبی است که بیننده خواب تجربه می کند.

 • تسبیح در خواب یک فرد بیمار گواه بهبودی است.

 • دیدن تسبیح سیاه نشان دهنده پایان مشکلات و نگرانی ها، رفع پریشانی و از بین رفتن غم است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا