تعبیر دیدن قبور در خواب: خواب قبر

تعبیر دیدن قبر در خواب: خواب قبر از جمله خواب هایی است که بیننده خواب را دچار اضطراب و استرس می کند، چنانکه قبر از چیزهایی است که همه را می ترساند و هر یک از ما از راه رفتن در آن شب پرهیز می کنیم. جن و اجنه ممکن است ظاهر شوند و به همین دلیل همه علاقه زیادی به رفتن به قبر در طول شب دارند و به همین دلیل متوجه می‌شویم که بازدید از قبرستان همیشه در روز انجام می‌شود.

تعبیر دیدن قبور در خواب

 • دیدن قبرستان های مسیحیان در خواب بیانگر بیماری و بینایی ناخوشایند است.

 • حفر قبر در خواب دلیلی بر نقل مکان به خانه جدیدی است که بهتر از خانه فعلی است.

 • اگر در خواب ببیند که قبری می کند و در آن فرود آمد، بیانگر ریا و نیرنگ و ریا است.

 • دیدن قبور در فصل بهار، نشان دهنده شادی و نیکی و رؤیتی ستودنی است.

 • دیدن انبوه قبور گواه نگرانی و غم فراوانی است که بیننده خواب دارد.

 • اگر در خواب ببیند بر سر قبر ایستاده است، بیانگر این است که گناهان زیادی مرتکب شده است و بیننده باید از گناه دوری کند تا زندگیش بهتر شود.

 • جست و جوی قبر یکی از اقوام و نیافتن آن، بیانگر سهل انگاری بیننده خواب در حفظ روابط خانوادگی است.

 • ایستادن مقابل قبر در خواب، دلیل بر تحقیقاتی است که با او در مورد برخی از مشکلاتی که در آن قرار دارد، انجام خواهد شد.

 • تعبیر خواب قبور به تفصیل

 • بسیاری از علمای تعبیر تعابیر متعددی از دیدن قبر در خواب بیان کرده‌اند، زیرا کندن قبر در داخل خانه، نشان‌دهنده خیر و صلاح و کوچ به محل سکونت بهتر است.

 • قبر در خواب مجرد اگر باز باشد نشان دهنده ازدواج او در آینده نزدیک است.

 • دیدن قبر در خواب یک فرد نگران، دلیلی بر غم و اندوه شدید و حبس است.

 • دیدن باران که بر قبرها می بارد، دلیلی بر رحمت است که در این قبر به مردگان می شود.

 • دیدن قبر بعد از نماز استخاره برای بیننده خوب است.

 • اگر بیند که قبر او را طلا و نقره احاطه کرده است، به هر که توانست روزی دهد.

 • اگر شخصی در خواب ببیند که او را زنده در قبر دفن کرده اند، بیانگر مشکل شدید سلامتی است که دچار آن خواهد شد.

 • چشم انداز ساختن مقبره ای ناشناخته گواه سفر و مهاجرت است.

 • اگر بیننده خواب ببیند قبر از جای خود حرکت می کند، خانواده بیننده خواب در محلی که قبر را جابجا کرده اند خانه جدیدی می گیرند.

 • تعبیر خواب قبر برای زن مجرد

  پاسخ به سوال تعبیر خواب قبر برای زن مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب قبر ببیند، بیانگر این است که امید خود را به ازدواج از دست داده است.

 • قدم زدن در میان قبرها در خواب یک دختر مجرد، دلیلی بر ضرر و خرج کردن پول زیادی برای چیزهایی است که مفید نبوده است.

 • نبش قبر در خواب گواه این است که این دختر راه متوفی صاحب قبر را دنبال می کند.

 • تعبیر خواب قبر برای زن متاهل

  1. گورستان در خواب زن متاهل گواه این است که او به دلیل اختلافات بین شوهرش طلاق خواهد گرفت.

  2. دیدن قبر باز در خواب زن متاهل بیانگر بیماری است که به او مبتلا خواهد شد.

  3. اگر ببیند کودکی از قبر بیرون می آید، نشانه و مژده بارداری در آینده نزدیک است

  4. اگر در خواب ببیند که شوهرش را دفن می کند، بیانگر این است که او زایمان نکرده است.

  تعبیر خواب قبر برای زن باردار چیست؟

 • گورستان در خواب


  حامله

  گواه به خیر و بشارت به چیزهای ستودنی.

 • قدم زدن در میان قبرها در خواب، گواه امنیت است که در آن زندگی می کنید.

 • اگر زن باردار در خواب ببیند که در مقابل قبر ایستاده است، بیانگر برآورده شدن تمام اهداف و آرزوهای اوست.

 • خروج زن باردار از قبر در خواب، گواه رزق و روزی فراوان و نشانگر نیکی است.

 • تعبیر خواب قبر برای مرد

 • اگر مردی در خواب قبرهای باز ببیند، بیانگر حبس و پریشانی اوست.

 • اگر ببیند در حال زیارت است


  گورستان ها

  او به ملاقات یک زندانی می رود.

 • دیدن گورستان های ناشناخته گواه ریاکاری است که او از سوی برخی اطرافیانش در معرض آن قرار می گیرد.

 • اگر مردی در خواب ببیند که قصد کندن قبر را نداشته باشد، بیانگر آن است که مرتکب گناهی شده است.

 • تعبیر خواب نشستن بر قبر

  1. دیدن شخصی در خواب که روی قبر دراز کشیده است، بیانگر این است که بیننده خواب وارد زندان خواهد شد.

  2. اگر ببیند قبری می کند تا در آن بنشیند، بیانگر این است که به زودی ازدواج می کند و ازدواج سعادتمند می شود.

  3. اگر بیننده ببیند که قبری می خرد ولی در آن نمی نشیند، دلیل بر ازدواج است.

  تعبیر دیدن قبور در خواب مرد

 • اگر خواب ببیند

  مردی در خواب قبرها را می بیند

  این بینش گواه آن است که بیننده به پول، سود و معاش فراوان دست خواهد یافت.

 • وقتی مردی در خواب خود را در حال کندن قبر ببیند، مژده است که اگر مجرد باشد ازدواج خواهد کرد.

 • اگر مردی ببیند که در پشت بام خانه خود قبر می کند، نشان می دهد که این مرد عمر طولانی خواهد داشت.

 • اما اگر

  مرد در خواب خود را در حال تخریب قبرها دید

  برای او مژده است که عمر طولانی خواهد داشت و پول زیادی به دست می آورد.

 • وقتی مردی ببیند برای مرده ای قبر می کند و این شخص زنده بود، نشان می دهد که بخشی از مال این مرد حرام است.

 • وقتی مردی ببیند که در قبرستان راه می‌رود و هوا تاریک است، آن رؤیت نشان می‌دهد که بیننده در خواب کار بسیار خوبی انجام می‌دهد.

 • اگر مردی خود را ببیند که در میان قبرستان ها با مردگان بسیار راه می رود و به قرآن گوش می دهد، این رؤیت گواه بر آن است که پس از خستگی و سختی به آنچه می خواهد می رسد.

 • تعبیر دیدن قبر در خواب زن مطلقه

 • هنگامی که زن مطلقه در خواب خود را در حال زیارت قبور ببیند، دلیل بر آن است که به زودی به نیکی خواهد رسید.

 • اما اگر

  زن مطلقه دید که از جایی دور به قبرها نگاه می کند

  این چشم انداز گواه این است که او زندگی پر از راحتی و ثبات دارد.

 • اگر زن مطلقه در خواب ببیند که برای شوهر سابقش قبر می کند، بینایی دلیل بر بد اخلاقی اوست.

 • اما اگر ببیند که برای پدرش قبر می کند، رؤیت دلیل بر ترس و نگرانی اوست.

 • اگر خود را در حال قدم زدن در قبرستان ببیند و فضا پر از تاریکی باشد، آن بینش دلیل بر این است که او در نماز منظم نیست و خداوند شما را به یاد آخرت می اندازد.

 • اگر زن مطلقه ببیند که صورت او را در قبرستان گرفته و او را پشت سر خود می کشد، این رؤیت دلیلی بر این است که می خواهد او با چیزی موافقت کند.

 • تعبیر دیدن قبر در خواب زن باردار

 • وقتی زن حامله ای در خواب قبر می بیند، مژده است برای او که زایمان آسان و در دسترس خواهد داشت.

 • زن باردار با دیدن اینکه در حال تخریب قبر است، دلیلی بر رهایی از مشکلات و نگرانی های همسرش است.

 • چه زمانی

  زن حامله ای قبرها را دید و در خواب گریه می کرد

  این بینش گواه آن است که پول، خیر و معاش فراوان نصیب او خواهد شد.

 • اگر زن حامله در خواب قبر ببیند و رقص و دف بشنود، رؤیت دلیل بر آن است که خبر غم انگیزی خواهد شنید.

 • تعبیر دیدن قبر در خواب زن

 • وقتی زنی در خواب قبرهایی را در حال نبش قبر می بیند، این رؤیت دلیل بر بدخواه و فریبکار بودن اوست.

 • در مورد زمان

  دیدن زنی در حال زیارت قبور

  راهنمای درس و خطبه باشید.

 • لطفا خواب قبرها را در خوابی که مایل به تعبیر آن هستید همراه با ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب اضافه کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیر کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا