تعبیر دیدن مرغ در خواب برای زن مجرد، زن متاهل یا زن باردار

تعبیر مرغ در خواب بر حسب حال بیننده متفاوت است و بر حسب جزئیات خواب دیدن جوجه ها، فروش آنها، خریدن آنها یا خوردن ران و سینه آنها و … با دیدن کبابی متفاوت است. جوجه های سرخ شده یا آب پز.

جوجه ها از جمله پرندگانی هستند که بسیاری از مردم آن را دوست دارند و برای آنها بهتر از خوردن گوشت است در ادامه تعبیر دیدن مرغ را برای خانم های باردار، متاهل و مجرد و تعبیر خواب آنها را برای مرد توضیح خواهیم داد.

تعبیر خواب جوجه در خواب زن مجرد

 • دیدن مرغ خام در خواب یک زن مجرد به معنای شکست در زندگی عاشقانه اوست.

 • دیدن مرغ پخته در خواب بیانگر نامزدی یا ازدواج موفق با مردی مرفه است.

 • شاید نشان دهنده خوشبختی و تفاهم بین او و نامزدش و نزدیک شدن به تاریخ ازدواج باشد.

 • هر کس در خواب ببیند که سر مرغ می خورد، به این معنی است که کسی را که برایش عزیز است از دست می دهد.

 • و اما کسی که خواب می بیند پای مرغ می خورد، این بدان معنی است که مرتکب اشتباهی جدی می شود که در کارش به او آسیب می رساند.

 • هر که ببیند عروسی را ذبح می کند، یعنی بدون اطلاع و تایید خانواده ازدواج می کند.

 • تعبیر دیدن جوجه در خواب زن متاهل

 • مرغ کبابی در خواب زن متاهل به معنای ثبات خانواده است.

 • مرغ نپخته نشان دهنده وجود اختلافات و مشکلات بین او و همسرش است.

 • و اما کسی که در خواب ببیند در حال ذبح مرغ است، بیانگر این است که معشوقه شوهرش را شکست داده است.

 • تعبیر خواب مرغ برای زن باردار

 • زن حامله ای که خواب جوجه سیاه را در خواب ببیند، بیانگر این است که پسری به دنیا خواهد آورد.

 • و اما کسى که در خواب جوجه سفيدى بيند، يعنى دخترى به دنيا خواهد آورد.

 • زن حامله ای که ببیند مرغ پخته شده، چه به صورت آب پز، چه سرخ کردنی و چه کبابی در خواب، خبر خوش و شادی بخش است.

 • همچنین نشان دهنده معیشت و سلامت نوزاد است.

 • تعبیر دیدن مرغ خریدن در خواب

 • دیدن مرغ خریدن در خواب بیانگر خیر و معاش است.

 • هر کس در خواب ببیند مرغی چاق و سنگین خریده است، بیانگر این است که با زن ثروتمندی از خانواده پرجمعیت ازدواج خواهد کرد.

 • و اما کسی که در خواب ببیند مرغ لاغر و سیاهی خریده است، به این معنی است که با زن فقیر و زشتی که قادر به بچه دار شدن نیست ازدواج می کند.

 • شاید نشان دهنده ازدواج او بدون عشق یا با کنیز باشد.

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا