تعبیر خواب سرمه برای مردان و زنان به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب سرمه در خواب زن و مرد، به گفته ابن سیرین، تعابیر زیادی دارد و ابن سیرین نیز این تعبیر را در مورد زن و مرد تأیید کرده است خواب ببینید، زیرا هر یک از آنها تعبیری متفاوت از دیگری دارد.

همانطور که می دانیم سرمه فوایدی دارد، زیرا خانم ها از آن برای زینت دادن به مژه ها استفاده می کنند و به زیبایی چشم کمک می کند از آنجایی که سرمه انواع مختلفی دارد، دیدن آن در خواب دارای تعابیر متعددی است که در مقاله خود خواهیم آموخت.

تعبیر خواب سرمه از ابن سیرین

 • هر که ببیند از فلانی سرمه می گیرد یا به فلانی سرمه می دهد، پول زیادی می گیرد.

 • اگر کسى در خواب ببیند که سیاه پوست سرمه مى‏خواند، این بینش براى بیننده خوب نبود.

 • هر کس در خواب ببیند که سرمه می خرد، دلیل بر درستی و دین این مرد است.

 • هر که در خواب ببیند که چشمانش را می‌بندد، دو زن خواهد داشت.

 • هر کس در خواب ببیند که کسی کوشر می کند و نمونه ای آلوده است، مال حرام به دست می آورد.

 • کهل در خواب به معنای پول و بینش برای بیننده خواب است.

 • اگر نابینا ببیند که چشم خود را با سرمه مسح می کند، شفا می یابد.

 • تعبیر خواب سرمه به روایت النابلسی

 • کهل در خواب نشان دهنده خیانت است.

 • هر که ببیند برای دوستان خط چشم می کشد، نشان دهنده شادی و خبرهای خوشحال کننده در راه است.

 • کهل نشان دهنده پول است.

 • کهل نشان می دهد که بیننده رویا نظرات خوبی دارد.

 • هر که در خواب به خاطر سرمه بینایی خود را از دست بدهد، مال زیادی از دست می دهد.

 • تعبیر خواب خط چشم برای خانم مجرد

 • کهل در خواب بیانگر آسان کردن کار برای این دختر در تحصیل است.

 • دیدن دختری که در خواب خط چشم زده است، بیانگر آن است که چیزهای خوبی به او می رسد.

 • اگر دختری در خواب سرمه بپوشد، بیانگر این است که به زودی ازدواج خواهد کرد.

 • تعبیر خواب سرمه برای زن متاهل

 • کهل در خواب زن متاهل به معنای امرار معاش است که به زودی به دست خواهد آورد.

 • اگر ببیند که سرمه پوشیده است، خداوند او را از بیماری ای که به آن مبتلا شده است، شفا می دهد.

 • هر که ببیند از کسی که نمی شناسد سرمه ای به دست می گیرد، مژده است که نصیبش می شود.

 • تعبیر خواب سرمه برای زن باردار

 • اگر زنی در خواب سرمه ببیند و حامله باشد فرزندش خوب و عاری از هر گونه بیماری است.

 • سرمه در خواب زن حامله بیانگر سهولت بارداری و عدم احساس درد زایمان است.

 • تعبیر خواب سرمه برای مرد

 • کهل در خواب مرد، دلیل بر پارسایی و اخلاق نیکو است.

 • سرمه در خواب دلیلی بر این است که او بچه دار خواهد شد.

 • هر كه كسى را كه سرمه سفيد بر صورتش بيند، بيننده با چند زن ازدواج مى كند.

 • مردی که در خواب سرمه می پوشد، بیانگر اخلاق بد اوست.

 • خریدن سرمه در خواب بیانگر رابطه خوب بیننده با پروردگارش است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید در کامنت زیر مقاله اضافه کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا