تعبیر دیدن صورت سیاه و سفید در خواب

تعبیر دیدن صورت سفید و سیاه در خواب، نشانه ی حال خوب دنیا و آخرت است صورت در خواب شاهد جرقه های اعمال و اخبار بد است در این مقاله همه تعابیر ممکن در مورد دیدن چهره در خواب را به شما نشان می دهیم.

تعبیر دیدن سفید صورت در خواب

 • هر که در خواب ببیند صورتش سفید است و از آن نور بیرون می‌آید، بیانگر پاکی روح و اعمال نیک اوست.

 • هر که در خواب ببیند مقصدش تغییر کرده و رنگ آن سفید شده است، بیانگر تغییر اوضاع به سوی بهتر شدن است، چه در زمینه کاری و چه در موقعیت اجتماعی.

 • سفیدی صورت زن در خواب بیانگر عفت و پاکی اوست.

 • اگر زن مجرد، متاهل یا باردار در خواب صورت سفید ببیند، نشان دهنده دریافت خبرهای خوشحال کننده به محض بیدار شدن است.

 • تعبیر دیدن سیاه صورت در خواب

 • دیدن چهره سیاه در خواب تعابیر و توضیحات بسیاری دارد، اما ممکن است در مورد تغییر رنگ صورت به قهوه ای برای مردان، نشان دهنده نبوغ، شهرت و قدرت باشد. تاریکی صورت، تیرگی صورت برای مردان در خواب بیانگر … عیب صاحبش است.

 • هر که در خواب ببیند که …

  صورتش سوخته شد

  این شخص بی اعتدال است و یک عمل طرد شده انجام می دهد که تحقیر اطرافیان را برمی انگیزد.

 • مقصود از سیاهی صورت رنگی است که شبیه رنگ پوست آفریقایی ها یا سیاه پوستان است و بیانگر خیر و معیشت و کار است تغییر شکل

 • پوست تیره زن در خواب که توأم با زیبایی باشد، نشانه خوبی در خواب برای زن و مرد است.

 • تعبیر دیدن صورت زشت در خواب

 • هر که در خواب ببیند که

  صورتش زشت شد

  این نشان دهنده ویژگی های نامطلوب او و نتیجه بد برای بیننده است، بنابراین او باید مراقب باشد و از اعمال خود خودداری کند.

 • مفسران دیدن چهره های زشت در خواب را بیانگر نفرت، شرارت و شرارت تعبیر کرده اند.

 • هر که در خواب ببیند

  چهره او برای مرده زشت است

  کودکان، افراد مسن، اقوام نزدیک یا دوستان در خواب ممکن است نشان دهنده خبرهای بد، نیت های بد و اعمال زشتی باشد که برای او اتفاق می افتد.

 • زن زشت در خواب بیانگر نگرانی ها و مشکلاتی است که بیننده خواب با آن روبرو می شود.

 • تعبیر دیدن چهره زیبا در خواب

 • هر که در خواب ببیند صورتش زیبا شده است، بیانگر مژده ای است که به او می رسد و برایش پیش می آید، چه در زمینه کار، چه در امر ازدواج، چه در سفر و چه در موفقیت برای جوینده علم.

 • هر کس در خواب صورت زنی زیبا ببیند، دلالت بر سعادت و نیکی در دنیا دارد و هر کس در خواب چهره زیبا و خندان کودکان ببیند، نشانگر فرشتگان و پیامبران است.

 • هر کس میت را با چهره ای زیبا و خندان ببیند، برای او عاقبت خوبی دارد.

 • از این رو تمام توضیحات ممکن برای دیدن چهره سیاه و سفید در خواب را به شما ارائه کرده ایم.

  اگر کسی دیدگاهی دارد و مایل است آن را تفسیر کند، نظرات شما را در زیر مقاله دریافت می کنیم و در اسرع وقت تفسیر را به شما ارائه خواهیم کرد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا