تعبیر سوختن صورت در خواب چیست؟

تعبیر سوزاندن صورت در خواب بیانگر معانی و نمادهای مختلف است، زیرا سوزش صورت یکی از مواردی است که اضطراب و تنش زیادی را به همراه دارد سوختگی در صورت ناتوان از مواجهه با جامعه بنابراین با دیدن این رویا خواب بیننده را در حالت ترس و اضطراب قرار می دهد.

تعبیر خواب سوزاندن صورت توسط ابن سیرین

 • تعبیر خواب

  سوزش صورت در خواب

  شاهد مشکلات و اخبار ناخوشایندی که بیننده خواب می شنود.

 • رویای سوختن

  خانه

  کاملاً نشان دهنده لزوم ایجاد تغییراتی در زندگی بیننده خواب است.

 • دیدن شخصی در خواب در خانه اش آتش گرفته و صورتش می سوزد و عده ای برای نجات او تلاش می کنند، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی می شود.

 • تعبیر دیدن صورت سوزان به روایت النابلسی

 • دیدن زنی که در خواب صورت خود را می سوزاند

  گواه ویژگی های خوب شما

 • اما اگر ببیند صورتش سوخته و کج خلقی های زیادی دارد، نشان دهنده اخلاق بدی است که این زن دارد.

 • معنی دیدن صورت سوزان

 • اگر بیننده خواب ببیند یکی از بستگانش دچار سوختگی صورت شده است، بیانگر مشکلاتی است که این فرد سوخته دچار آن خواهد شد.

 • دیدن صورت سوخته و بدشکل شدن بسیار

  این نشان دهنده غم و اندوه و درد شدیدی است که بیننده خواب از آن رنج می برد.

 • دیدن چهره شما در حال سوختن و آتشی که به آسمان بلند می شود، گواه بدبختی های بسیاری است که در معرض آن قرار خواهید گرفت.

 • رویای سوزاندن صورت برای یک زن مجرد

 • سوزاندن صورت در خواب یک دختر مجرد، دلیلی بر بی عدالتی است که او در معرض آن قرار گرفته است.

 • دیدن صورت سوخته در خواب

  شواهدی از دوراهی بزرگی که این دختر در آن قرار دارد و باید سعی کند از آن خلاص شود.

 • رویای سوختن به طور کلی در خواب یک زن مجرد، گواه بحران های بزرگ در زندگی او است.

 • تعبیر خواب سوزاندن صورت زن متاهل

  1. رویای سوزاندن صورت

   زن

   زن متاهل گواه مشکلات و نگرانی های فراوانی است که در آن گرفتار می شود.

  2. اما اگر زن متاهل چین و چروک روی صورت خود ببیند

   این نشان دهنده زیبایی است که او را مشخص می کند.

  3. خواب دیدن سوزاندن تمام بدن، نشانه مشکلاتی است که از آن رنج می برید.

  دیدن صورت سوزان برای زن باردار

 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند صورت فرزندش سوخته است، نشان دهنده مشکلات و رنج هایی است که می بیند.

 • سوزاندن صورت شوهر در خواب

  شواهدی از پول و معیشت فراوانی که به دست خواهید آورد.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا