تعبیر خواب ادرار برای زن متاهل، مجرد یا باردار

تعبیر خواب ادرار برای زن متاهل، مجرد یا باردار اغلب بر این باورند که این خواب ناخوشایند است، زیرا در صورتی که ادرار در مکانی خارج از توالت انجام شود، ادرار یکی از موارد نامطلوب است. ممکن است گاهی اوقات ادرار بوی بدی داشته باشد که برای فرد مشکل ایجاد می کند، اما دانشمندان توضیح داده اند که توضیح آن این است که

دیدن خواب ادرار


گاهی اوقات نشان دهنده معیشت و خیر است و این همان چیزی است که در مقاله خود برای زنان مجرد، باردار و متاهل به تفصیل توضیح خواهیم داد.

تعبیر خواب ادرار برای زن متاهل

 • تعبیر خواب


  ادرار برای زنان متاهل

  در خواب تعبیرش فرق می کند، مثل اینکه ببیند در حمام ادرار می کند و رنگ ادرارش تغییر می کند، نشان دهنده چیزهای نامطلوب است، مثلاً شخصی که در خواب می بیند عاشقی را از دست می دهد.

 • زن متاهل خواب می بیند که بعد از ادرار کردن احساس راحتی می کند، پس این نشان دهنده رهایی از غم و اندوه و مشکلات است، اما اگر بعد از آن احساس خستگی زیادی کرد.

  ادرار

  این نشان دهنده مشکلاتی است که با آن مواجه می شوید.

 • اگر ببیند که در جاده جلوی افراد زیادی ادرار می کند، این نشان دهنده روابط زیادی است که با برخی افراد برقرار خواهد کرد.

 • تعبیر خواب ادرار برای زن مجرد

 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که در چاه ادرار می کند، بیانگر کسب حلال است.

 • ديدن خود در حال ادرار كردن در دريا، نشانه پول گرفتن است.

 • در مورد اینکه دختری را در حال نوشیدن ادرار کسی که می شناسد می بیند، این نشان دهنده عشق شدید او به این شخص است.

 • مشاهده ادرار پخش شده در همه جا، گواه این است که این دختر به شدت از مسئولیت می ترسد.

 • در مورد دختری که جایی را پر از ادرار می بیند، این نشان دهنده فواید زیادی است که او به دست می آورد و او چنین انتظاری را نداشت.

 • اگر دختری ببیند که در حال ادرار کردن است، نشان دهنده این است که او پول زیادی خرج می کند.

 • تعبیر خواب ادرار برای زن باردار

 • اگر زن ببیند

  حامله

  اگر زعفران بول کند، نشان دهنده این است که فرزند بیمار به دنیا خواهد آورد.

 • اگر ببیند که با کسی در یک جا ادرار می کند، بین آنها رابطه خونی برقرار می شود.

 • زن باردار خواب می بیند که در توالت ادرار می کند، اما ادرار به مقدار زیاد بود، این نشان دهنده از دست دادن پول زیادی است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا