7 معنی دیدن انجیر در خواب

7 معنی دیدن انجیر در خواب دیدن انجیر در خواب نوید دهنده مژده، برکت و فرزند خوب است از طریق این مطلب با هم با شرایط دیدن انجیر آشنا می شویم.

تعبیر دیدن انجیر در خواب چیست؟

نشان دهنده پول زیاد است.


معنی دیدن انجیر سیاه چیست؟

شواهد بدخلقی.


تعبیر دیدن اینکه از درخت انجیر می خورد چیست؟

شاهد برکت و نیکی.


اینکه ببینم داره انجیر جمع میکنه یعنی چی؟

اثبات اینکه او پول زیادی خواهد گرفت.


تعبیر دیدن انجیر در خواب زن باردار چیست؟

شواهد فرزند زیبایی جذاب.

دیدن انجیر در خواب توسط ابن سیرین

 • دیدن انجیر در خواب بیانگر مال زیاد است.

 • دیدن درخت انجیر در خواب بیانگر مردی ثروتمند و برجسته است.

 • پس دیدن انجیر در خواب به معنای روزی و فرزند است.

 • خوردن انجیر در خواب بیانگر پول حلال است.

 • هر کس در خواب ببیند که انجیر می خورد، فرزندان زیادی خواهد داشت.

 • سپس دیدن انجیر در خواب خارج از فصل، بیانگر حسادت است.

 • دیدن انجیر سیاه گواه غم است.

 • تعبیر دیدن انجیر توسط نابلسی

 • هر کس در خواب ببیند که از درخت انجیر می خورد، دلیل بر برکت و خیر است.

 • وقتی کسی ببیند که دستش را روی درخت انجیر دراز می کند، به خواسته اش می رسد.

 • سپس دیدن انجیر در خواب بیانگر بهبودی فرد بیمار است.

 • تعبیر دیدن انجیر برای زن مجرد

 • دیدن انجیر برای زن مجرد بیانگر خیری است که نصیب او خواهد شد.

 • پس دیدن انجیر در خواب زن مجرد، بیانگر شوهری نیکو الاصل است.

 • انجیر برای زن مجرد نشان دهنده پول و نیکی فراوان است.

 • سپس دیدن انجیر خشک دلیلی بر ازدواج او با مردی سخاوتمند است.

 • وقتی زن مجردی روی درخت انجیر ببیند و خورده باشد، در زندگی خود موفق خواهد شد.

 • اگر در خواب انجیر ببیند و نخورد در زندگی دچار مشکلاتی می شود.

 • دیدن انجیر در خواب برای زن شوهردار

 • زن شوهرداری که در خواب ببیند انجیر می خورد غم او را از بین می برد.

 • هر که در خواب ببیند که از شوهرش انجیر می گیرد، این رؤیا مژده حاملگی است.

 • انجیر در خواب برای یک زن متاهل به این معنی است که خبرهای خوبی در راه است.

 • تعبیر دیدن انجیر برای زن باردار

 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که انجیر دارد، پسری به دنیا می آورد.

 • پس دیدن انجیر در خواب زن حامله دلیل بر زیبایی فرزندی جذاب است.

 • تعبیر دیدن انجیر برای مرد

 • وقتی مردی انجیر خشک را در خواب ببیند، پولی نصیبش می شود.

 • انجیر نشانه ازدواج یک مرد مجرد است.

 • سپس اگر در خواب ببیند که از همسرش انجیر می گیرد، مژده و پول حلال به او می رسد.

 • وقتی در خواب ببیند که انجیر جمع می کند، پول زیادی به او می رسد.

 • لطفا 7 معنی در مورد دیدن انجیر در خواب که مایل به تعبیر آن هستید اضافه کنید و در پایین مطلب وضعیت تاهل را ذکر کنید تا پاسخ و تعبیر کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا