تعبیر دیدن گوشواره در خواب به روایت النابلسی

تعبیر رؤیت گوشواره در خواب از نظر النابلسی رؤیت گوشواره یکی از رؤیاهای ستودنی است که علما و مفسران رویا بر آن متفق القول بوده اند که دارای تعابیر متعددی است. تعبیر آن بسته به نوع گوشواره، از طلا، نقره یا سنگ های قیمتی متفاوت است.

تعبیر دیدن گوشواره در خواب نیز با توجه به خواب بیننده متفاوت است، چه مرد باشد، چه دختر مجرد، چه زن متاهل و چه زن باردار، در ادامه به تعبیر این رؤیت از جنبه های مختلف آن خواهیم پرداخت جزئیات به شرح زیر:

تفسیر رؤیت گوشواره از ابن سیرین

 • ابن سیرین معتقد است وقتی انسان در خواب می بیند که گوشواره به سر دارد، نشانه برکت و خیر و رسیدن به سعادت است.

 • اگر بیننده در گوش خود گوشواره بسته باشد، تعبیر گوشواره در خواب بسته به نوع گوشواره متفاوت است.

 • اگر گوشواره از طلا باشد، این نشان می دهد که همسرش پسری به دنیا خواهد آورد.

 • ولى اگر گوشواره از نقره باشد، نشان دهنده آن است كه همسرش دختر به دنيا خواهد آورد و خدا داناتر است.

 • اگر مردی در خواب ببیند که همسرش گوشواره دارد، نشان از برتری و موفقیت درخشان او در کار، سود کسب و کار، رسیدن به سعادت و رهایی از مشکلات مالی است.

 • اما اگر ببیند که دو گوشواره مروارید بر سر دارد، نشان از آن است که از تمام فضایل دنیا برخوردار می شود و انشاء الله در دوره آینده احساس خوشبختی و سعادت می کند.

 • تراشیدن ریش در خواب ممکن است نشانه اطاعت او از خدا و حفظ قرآن و فراگیری کامل تجوید باشد و خدا داناتر است.

 • تعبیر رویت گوشواره برای دختر مجرد

 • تعبیر دیدن گوشواره در خواب دختر مجرد از نظر اینکه گوشواره به سر دارد یا گوشواره را در می آورد یا در خواب گم می کند، فرق می کند ، این نشان دهنده ازدواج او است.

 • اما اگر ببیند که گوشواره نقره بر سر دارد، نشان دهنده نامزدی اوست.

 • اما اگر ببیند که گوشواره‌هایش را در می‌آورد، نشان‌دهنده ظهور مشکلات عاطفی است.

 • اگر در خواب ببیند که گوشواره اش گم شده است، دلیل بر جدایی او از معشوق است و خدا داناتر است.

 • تعبیر رؤیت زن شوهردار گوشواره

  زن متاهل وقتی در خواب ببیند که گوشواره طلا به سر دارد، دلیل بر حاملگی اوست و اگر گوشواره نقره ای داشته باشد، نشانگر رزق و مال فراوان است، اما اگر ببیند که گوشواره اش گم شده است. در خواب، این نشان از آمدن مشکلات خانوادگی و گرفتاری اوست و خدا داناتر است.

  تعبیر رؤیای زن حامله که گوشواره دارد

  وقتی زن حامله در خواب ببیند که گوشواره طلا به سر دارد، نشانه آن است که خداوند به او پسری عطا خواهد کرد، اما اگر در خواب ببیند که گوشواره نقره به سر دارد، نشانگر آن است که فرزندش پسری خواهد بود. یک دختر، و خدا بهتر می داند.

  تعبیر رؤیای مردی که گوشواره دارد

  وقتی مردی می بیند که گوشواره دارد، نشان از سود او در تجارت و به دست آوردن مال زیاد است، و خدا داناتر است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا