تعبیر خواب بادمجان به قول العصیمی

تعبیر خواب بادمجان در خواب الوسیمی بادمجان در خواب یکی از خواب های مورد علاقه بسیاری است زیرا درصد زیادی از آنها بادمجان را چه سفید و چه سیاه و هر کدام در خواب می بینند. تعبیر و نشانه های خاص خود را دارد و می توان نظر و تعبیر الاسیمی را که برای زن و مرد متفاوت است، دانست.

رویای بادمجان در خواب العصیمی

 • تعبیر خواب


  بادمجان در خواب

  اگر سفید باشد دلالت بر خیر و روزی فراوان دارد.

 • بادمجان سفید در خواب نیز بیانگر اعمال نیک و پایبندی به واجبات دینی است.

 • در مورد رویای بادمجان سیاه، نماد نگرانی، غم و مشکلات است.

 • اگر شخصی در خواب خود را در حال کاشت بادمجان سیاه ببیند، بیانگر صفات خوب بیننده خواب است.

 • تعبیر خواب بادمجان در خواب زن مجرد

 • توضیح

  رویای بادمجان


  در خواب یک دختر مجرد، گواه نزدیک شدن به ازدواج است.

 • خواب دیدن بادمجان کبابی ممکن است نشانه ای از شکست در زندگی باشد و ممکن است نشانه ای از شکستن نامزدی باشد.

 • تعبیر خواب بادمجان در خواب زن متاهل

 • رؤیای خوردن بادمجان سفید در خواب زن متاهل، گواه اتفاقات خوشی است که در آینده نزدیک برای او رخ خواهد داد.

 • خوردن بادمجان پخته در خواب بیانگر خبر خوش و بازگشت مهاجر است.

 • خوردن بادمجان کبابی نشان دهنده اختلافات زناشویی است.

 • تعبیر خواب بادمجان برای زن باردار

 • خواب بادمجان در خواب زن بیانگر آن است

  حامله

  زایمان آسان و سلامتی برای جنین.

 • خوردن بادمجان سرخ شده نشان دهنده پسر دار شدن است.

 • اما اگر در خواب ببیند که بادمجان کبابی می خورد، بیانگر اتفاقات ناخوشایندی است که در هنگام زایمان دچار آن خواهد شد و به آن مبتلا خواهد شد.

 • تعبیر خواب بادمجان در خواب مرد

 • اگر مردی در خواب ببیند که در حال خرید است

  بادمجان

  این نشان دهنده برکت و پول فراوان است.

 • خرید بادمجان تازه بیانگر رفاه در زندگی و برکت داشتن فرزندان خوب است.

 • بادمجان سرخ شده نشان دهنده جایگاه معتبری است که بیننده خواب در زمینه کاری خود به دست می آورد.

 • خوردن بادمجان سرخ شده نیز بیانگر شادی در خانه بیننده خواب است.

 • خواب دیدن بادمجان در زمان نامناسب بیانگر مشکلات زناشویی است که فرد با آن مواجه خواهد شد.

 • خوردن بادمجان سفید در خواب بیانگر شادی و شادی شدید است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا