۱۱ تعبیر معروف دیدن کشتی در خواب

۱۱ تعبیر معروف دیدن کشتی در خواب بیانگر رستگاری، امنیت و ثبات است، زیرا خداوند متعال نوح را در آن نجات داد و کافران را در میان قومش غرق کرد رستگاری از طریق ایمان به خدا و رسولش، بلکه نیکی است، و این همان چیزی است که در این مقاله تفسیر می کنیم.

تعبیر دیدن کشتی بزرگ که از دور می آید چیست؟

گواه سالی پر از خیر و رزق.


دیدن رانندگی کشتی در خواب چه تعبیری دارد؟

شواهدی از موقعیتی که رویاپرداز در محل کار به دست می آورد.


تعبیر دیدن قایق کوچک چیست؟

راهنمای سفر و موفقیت.


دیدن کشتی کوچک برای مرد در خواب چه تعبیری دارد؟

راهنمای سفر و معیشت.


تعبیر دیدن کشتی توسط زن شوهردار چیست؟

گواه فرزند خوب.

تعبیر خواب کشتی در خواب

 • هر که در خواب ببیند که در میان دریا سوار بر کشتی است در میان جمعی از مردم می میرد.

 • هر کس در خواب کشتی پر از جمعیت ببیند برای منفعت سفر می کند.

 • آنگاه دیدن کشتی بزرگی که از دور می آید، گواه بر سالی سرشار از خیر و رزق است.

 • اگر انسان ببیند که با خانواده اش سوار کشتی می شود، به موفقیت و پول و خیر بسیار می رسد.

 • سوار شدن بر کشتی در خواب دلیلی بر این است که بیننده خواب به چیزی که آرزو دارد دست خواهد یافت.

 • کشتی نشانگر اطاعت و عبادت است.

 • دیدن رانندگی کشتی در خواب، دلیل بر موقعیتی است که بیننده خواب در محل کار به دست می آورد.

 • سپس دیدن مرد مجردی که در حال رانندگی یک کشتی است، گواه ازدواج او به زودی است.

 • دیدن یک قایق کوچک گواه سفر و موفقیت است.

 • پس هر كه در خواب كشتي را در ميان دريا بيند و امواج آن را غرق كرده اند، گواه بر مشكلات فراوان است.

 • یک کشتی در خواب یک بیمار گواه بهبودی و خروج از بحران است.

 • دیدن یک کشتی بزرگ نشان دهنده پول و سود زیاد از تجارت است.

 • دیدن یک کشتی غرق شده در خواب یک مرد

 • اگر مریضی در خواب ببیند که سوار کشتی است به زودی بهبود می یابد.

 • پس اگر مردی در خواب کشتی کوچکی ببیند، دلیل بر سفر و معاش است.

 • دیدن غرق شدن کشتی در خواب بیانگر بدبختی ها و مشکلات است.

 • سپس دیدن کشتی در خواب مرد مجرد دلیل بر این است که او به زودی ازدواج خواهد کرد.

 • تعبیر خواب کشتی برای زن مجرد

 • کشتی در خواب دختر بیانگر ایمان و اعتماد به نفس است.

 • دیدن خود در خواب سوار بر کشتی، مژده و رزق و روزی بسیار خوبی است.

 • سپس دیدن ناخدای کشتی گواه ازدواج در آینده نزدیک است.

 • سوار شدن بر یک کشتی کوچک در خواب، گواه این است که یک دختر به هر چیزی که می خواهد خواهد رسید.

 • تعبیر خواب کشتی برای زن متاهل

 • دیدن کشتی در خواب زن متاهل گواه زندگی زناشویی خوب و با ثبات است.

 • کشتی گواه دستیابی این زن به اهداف و رویاهایی است که می خواهد.

 • سپس خواب کشتی برای زن متاهل نشان می دهد که این زن در راه درست است.

 • کشتی گواه روزهای پر از شادی و خوشی است.

 • پس دیدن کشتی در خواب زن متاهل، دلیل بر فرزندان خوب است.

 • دیدن کشتی در خواب برای زن باردار

 • یک کشتی در خواب یک زن باردار گواه این است که نوزاد تازه متولد شده ایمن است و درد زایمان را احساس نمی کند.

 • سپس دیدن کشتی دلیلی بر تولد آسان است.

 • لطفا 11 تعبیر معروف دیدن کشتی در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مطلب تعبیر کنید را اضافه کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا