خواب دیدن آکنه در خواب زنان مجرد، متاهل و باردار

رویای آکنه در خواب زن مجرد یا متاهل وقتی در خواب زن می آید با توجه به وضعیت تأهل او متفاوت است تعبیر آن برای زن باردار غیر از زن مجرد است تعبیر دختر نیز با توجه به رنگ، اندازه، ماهیت و دلیل ظاهر شدن جوش ها متفاوت است و همه اینها را از طریق مقاله امروز خود توضیح خواهیم داد.

دیدن آکنه در خواب یک زن مجرد

 • دختر مجردی که آرزوی عشق جوان یا

  می جوشد


  در صورت نشان دهنده ازدواج است انشاءالله.

 • دختر نامزدی که قرص ها را دید

  رویا در خواب نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ کتاب و عروسی او است.

 • غلات زیاد در خواب دختر به معنای خیر و معاش فراوان است.

 • چقدر دنبال کار بود

  این نشان می دهد که او شغل مناسبی پیدا کرده است.

 • اگر دانشجو باشد به این معناست که در اثر خستگی در درس خواندن موفق و سرآمد می شود.

 • تعبیر خواب آکنه در خواب زن متاهل

 • دیدن آکنه روی صورت زنی متاهل در خواب که از تأخیر بچه دار شدن رنج می برد، این بینش بیانگر آن است که به زودی حاملگی اتفاق می افتد.

 • اگر کسی بچه دارد و روی صورتش آکنه می بیند، این بینش به معنای ثبات خانواده، عشق و تفاهم در خانواده و همسرش است.

 • ظهور دانه های قرمز در خواب زن متاهل بهترین گواه بر فراوانی امرار معاش است.

 • اگر جوش می بینید

  اما زن برخاست و آن را کوبید، یعنی انشاءالله برای همه مشکلاتی که رنج می برد راه حلی وجود دارد و درهای معیشتی وجود دارد که به روی او و شوهرش باز می شود.

 • دیدن آکنه در خواب زن مطلقه یا بیوه

 • بیوه ای که آکنه قرمز روی صورت خود می بیند نشان می دهد که دوباره ازدواج خواهد کرد.

 • زن مطلقه ای که صورتش جوش های سفید دارد به زودی ازدواج می کند.

 • تعبیر دیدن آکنه در خواب زن باردار

 • ظهور آکنه در خواب یک زن

  زن باردار نشان دهنده عشق در زندگی اوست.

 • اگر زنی در خواب قرص های قرمز یا سفید ببیند و جنسیت جنین را نداند، خواب به این معنی است که دختری زیبا به دنیا می آورد.

 • اما کسی که جوش های قهوه ای یا سیاه می بیند، یعنی پسر به دنیا می آورد.

 • در مورد دیدن دانه ها به رنگ سیاه

  قبل از اینکه عمل به زایمان برسد، به این معنی است که زایمان با مشکل مواجه خواهد شد.

 • قرص های قرمز و سفید به معنای زایمان آسان و سلامتی برای مادر و جنین است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا