تعبیر دیدن بوقلمون در خواب ابن سیرین

تعبیر بوقلمون در خواب ابن سیرین دیدن بوقلمون در خواب نشانه ها و تعابیر فراوانی دارد که در مواقعی نیکو و به نظر سایر علمای تعبیر شرور است و این تعبیر به دلیل شکلی است که در آن وجود دارد. بوقلمون در خواب ظاهر می شود.

تفسیر ترکیه ابن سیرین

 • تفسیر یک رویا


  ترکیه در خواب

  نشان دهنده سود و به دست آوردن پول زیاد است.

 • دیدن یک بوقلمون در بازار گواه بهبود وضعیت و تغییر به سمت بهتر است.

 • دیدن خوردن گوشت بوقلمون در خواب، بیانگر روزهای خوشی است که در آن زندگی خواهد کرد.

 • دیدن بوقلمون مرده در خواب دلیلی بر مشکلاتی است که بیننده خواب با آن مواجه است.

 • تعبیر خواب بوقلمون به روایت نابلسی

 • رویا


  بوقلمون

  غذای پخته گواه رفاه در زندگی و زندگی خوب است.

 • دیدن بوقلمون مرده در خواب بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند و حکایت از اتفاقات بد است.

 • دیدن بوقلمون سیاه در خواب دلیل بر نفرت و دشمنی است.

 • یک زن مجرد خواب دیدن یک بوقلمون را می بیند

 • خواب بوقلمون در خواب زن مجرد نشان دهنده ثروت و پول یا ازدواج با یک مرد جوان ثروتمند و مرفه است.

 • دیدن یک بوقلمون قرمز نشانه به دست آوردن شوهری است که بتوانید با او خوشبخت زندگی کنید.

 • بوقلمون سیاه نشان دهنده ازدواج او با مردی است که خیلی دوستش ندارد.

 • بوقلمون سفید در خواب بیانگر شنیدن خبرهای خوشحال کننده است.

 • رویای یک بوقلمون برای یک زن متاهل

 • دیدن بوقلمون در خواب زن متاهل نشان دهنده خوشبختی و شادی است.

 • زنی که یک بوقلمون را روی تخت در اتاق خواب می بیند نشان از عشق شوهرش به او دارد.

 • شنیدن صدای بوقلمون در خواب بیانگر معاش و خیری است که به دست خواهید آورد.

 • اگر ببیند که به فلانی بوقلمون می دهد، نزد شوهرش مقام والایی دارد.

 • خواب بوقلمون برای زن باردار

  • بوقلمون در خواب زن باردار بیانگر این است که او صاحب فرزند پسر خواهد شد. • غذا


  خروس

  مولانا حاکی از رفاه در زندگی است. • یک بوقلمون در بازار نشان دهنده بهبود شرایط است.

  تعبیر خواب بوقلمون برای مرد

 • فرار بوقلمون از خانه در خواب بیانگر نیاز به دیگران است.

 • خرید بوقلمون حکایت از خوبی و رزق و روزی فراوان دارد.

 • تعبیر خواب بوقلمونی که مرا تعقیب می کند

 • تعقیب

  بوقلمون سیاه

  بیننده خواب نشانه ای دارد که مشکلاتی برای او ایجاد می شود

 • فرار از تعقیب بوقلمون نشان دهنده توانایی خواب بیننده برای رهایی از مشکلات است

 • دیدن بوقلمونی که به خواب بیننده نزدیک می شود و او را تعقیب می کند، بیانگر فردی کینه توز است که می خواهد به او آسیب برساند.

 • بیمار که می بیند

  بوقلمون

  او را تعقیب می کند و به امید بهبودی عاجل به امید خدا موفق می شود از دست او فرار کند

 • خروس سفیدی که خواب بیننده را تعقیب می کند، نشانه خوش شانسی اوست

 • تعبیر خواب بریدن گوشت بوقلمون

 • چشم انداز

  برش دادن گوشت خروس

  مولانا نشانه برنامه ریزی خوب بیننده در رسیدن به اهداف است

 • بریدن گوشت خروس به قطعات بزرگ نشان دهنده پول فراوانی است که بیننده خواب به دست می آورد

 • دیدن گوشت خروس که برای توزیع بریده می شود، بیانگر این است که رویا بیننده سخاوت و عشق او به کمک به دیگران است.

 • ذبح بوقلمون در خواب

 • نشان دهنده یک رویا است

  ذبح خروس

  مولانا آرزوی یک رویاپرداز است و برای رسیدن به آنها تمام تلاش خود را می کند

 • ذبح بوقلمون نماد اخلاق نیکو و اهتمام بیننده خواب در انجام اطاعت است.

 • خواب ذبح بوقلمون بیانگر کمک به نیازمندان و صدقه دادن است.

 • رویاپرداز را امتحان کنید

  بوقلمون را لمس کنید

  تا او را ذبح کنند و او نتوانست به زیان بزرگی دلالت کند

 • تعبیر خواب نیش بوقلمون

 • نشان می دهد

  نیش بوقلمون

  در خواب در مورد یک شخص حسود

 • زن متاهلی که خواب بوقلمون گاز گرفتن را می بیند، بیانگر فردی حیله گر است که می خواهد بین او و شوهرش مشکل ایجاد کند تا او را طلاق دهد و باید مراقب او باشد.

 • خواب دیدن گاز گرفتن بوقلمون و به جای گذاشتن دید ناخوشایند نشان دهنده غم و اندوهی است که بیننده خواب در آن زندگی می کند.

 • تعبیر خواب بوقلمون سفید

 • بوقلمون سفید

  دیدن آن بیانگر این است که بیننده خواب منتظر مرحله مهمی از زندگی خود است

 • دیدن یک بوقلمون سفید نوید روزهای شاد و عاری از غم و اندوه است که رویاپرداز آن را به سر خواهد برد

 • نشان دهنده یک رویا است

  خروس سفید

  خواب بیننده خوب است و فردی خوب و رهبری است

 • زن مجردی که خروس سفید را می بیند، نشان دهنده شنیدن خبرهای خوب در مورد شخصی است که از او خواستگاری می کند

 • خوردن گوشت بوقلمون در خواب

 • گوشت بخورید

  بوقلمون در خواب بیانگر زندگی راحت و مجلل است

 • مردی که می بیند در حال خوردن گوشت بوقلمون است نشان دهنده تسلط او در کار است و این او را در موقعیت مهمی قرار داده است.

 • چشم انداز

  زن مجرد در حال خوردن است

  گوشت بوقلمون نشان دهنده ازدواج با مرد جوانی است که دارای ویژگی هایی است که شما آرزو می کنید

 • بخور

  زن باردار

  گوشت بوقلمون گواه این است که دوران خستگی بارداری به پایان رسیده و به تاریخ تولد نزدیک می شود

 • خوردن گوشت بوقلمون و طعم لذیذ آن نشانه شادی و پایان مشکلات است

 • تخم مرغ بوقلمون در خواب

 • چشم انداز

  تخم مرغ

  بوقلمون نشانه پول فراوانی است که بیننده خواب دریافت می کند

 • مردی که تخم بوقلمون می بیند نشان می دهد که همسرش باردار خواهد شد زیرا او فرزندان خوبی به دنیا خواهد آورد.

 • دختر مجردی که آرزوی دیدن…

  تخم خروس

  مولانا نشانه کثرت خواستگاران است و از میان آنها بهترین را انتخاب خواهد کرد.

 • لطفاً خواب بوقلمون در خواب را که مایل به تعبیر آن هستید همراه با ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب قرار دهید تا به آن پاسخ داده و تعبیر کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا