تعبیر دیدن سنگ در خواب به روایت النابلسی و ابن سیرین

تعبیر دیدن سنگ در خواب توسط النابلسی و ابن سیرین بسیاری از مردم در خواب خود سنگ می بینند، اما نمی دانند که آیا این رؤیت بیانگر خیر است یا بد تعبیر سنگ با توجه به آنچه فرد در خواب خود دیده است متفاوت است.

دید یک دختر مجرد از سنگ با دید یک زن متاهل به سنگ متفاوت است و در این مقاله تعابیر مختلف دیدن سنگ در خواب را برای شما توضیح می دهیم.

تعبیر رؤیت سنگ ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببیند که از آسمان بالای سرش سنگ‌ها و سنگ‌ریزه‌های فراوانی می‌افتد و جایی برای پناه گرفتن از این سنگ‌ها نیافت، دلیل بر این است که شخص بینا در حال انجام گناهان بسیار است. و غضب خدا بر اوست، پس این رؤیت برای او نشانه است و باید از گناه دور شود و به راه حق بازگردد.

اما اگر ببیند که سنگ می خورد یا می کوبد و آب از آن بیرون می آید و بیننده خواب از آن آب می نوشد، دلیل بر خیر و رزق حلال فراوان است.

تعبیر دیدن سنگ برای زن مجرد

اگر دختر مجردی ببیند که با سنگ های بزرگ بمباران می شود و نمی تواند از خود دفاع کند یا فرار کند، این نشان می دهد که دشمنان زیادی او را احاطه کرده اند و علیه او نقشه می کشند.

اگر دختر مجردی ببیند که سنگ های زیادی جمع می کند و به خانه اش می آورد، دلیل بر این است که به زودی با مرد خوبی ازدواج می کند و از او خوشبخت می شود.

تعبیر دیدن سنگ عقد

 • اگر زن شوهرداری در خواب ببیند که سنگ جمع می کند و می شمرد، سنگ هایی که جمع می کند نشان دهنده تعداد فرزندان اوست.

 • اگر زن شوهردار ببیند که سنگ های سیاه زیادی جمع می کند، دلیل بر افزایش روزی است.

 • اگر زنی در خواب سنگ های سفید ببیند، دلیل بر این است که رابطه او با شوهرش تقویت می شود و محبت بین آنها زیاد می شود، اگر بین او و شوهرش اختلاف باشد، حل می شود و خانواده از محبت لذت می برند .

 • تعبیر دیدن سنگ برای زن باردار

  دیدن سنگ در خواب زن حامله بیانگر خوبی در هر شرایطی است اگر زن حامله در خواب سنگ های سخت ببیند ممکن است نشان دهنده باردار بودن فرزند پسر باشد اما اگر سنگ های نرم ببیند ممکن است نشان دهنده باردار بودن او باشد. با یک فرزند دختر اگر زن باردار ببیند که در حال جمع آوری سنگ است، ممکن است نشان دهد که زایمان او آسان خواهد بود.

  تعبیر دیدن سنگ برای مرد

  اگر مرد مجردی در خواب خود را ببیند که سنگ جمع می کند و خانه یا مکانی کوچک می سازد تا در آن پناه بگیرد، دلیل بر این است که با زنی خوب ازدواج خواهد کرد.

  اما اگر انسان ببیند که از کوه بلند سنگ های زیادی پرتاب می کند، نشان دهنده این است که او گرفتار نگرانی های زیادی است و خداوند غم او را برطرف می کند و حالش بهتر می شود.

  هر کسی که دیدگاهی دارد و می خواهد آن را توضیح دهد، نظرات شما را در زیر مقاله در وب سایت تجربه من دریافت می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا