تعبیر خواب پر از ابن سیرین

پر در خواب برای مردان و زنان تعابیر متفاوتی دارد با استفاده از این پرها ساخته شده است و به نام پر نیز شناخته می شود و به همین دلیل با توجه به ظاهر آن در خواب تعابیر متعددی دارد و امروزه از طریق مقاله ما با معانی و نمادهایی آشنا می شویم پرها در خواب نشان می دهد، چنانکه ابن سیرین توضیح داده است.

تعبیر خواب پر از ابن سیرین

 • پر در خواب بیانگر نیکی و معاش فراوان است.

 • پر در خواب ممکن است نشان دهنده یک شغل یا لباس جدید باشد.

 • اگر شخصی در خواب ببیند که پر بر روی او می ریزد، بیانگر آن است که زندگی او آسان و بدون مشکل است.

 • پرها در خواب نشانگر موفقیت و دستیابی به اهداف هستند.

 • پر در خواب ممکن است نشان دهنده یک رابطه عاشقانه باشد که به شکست ختم می شود.

 • تعبیر خواب پر برای مرد

 • پرهای سیاه در رویای یک مرد تنها در ابتدا نشانه یک زندگی جدید و یک رابطه عاشقانه موفق است.

 • پرهای سفید در رویای یک مرد گواه شادی و ثبات در زندگی است.

 • پرها نشان دهنده پیشرفت و موفقیت بیننده خواب است.

 • پرهای رنگی در خواب ممکن است دید ستودنی باشد که حکایت از خیر و معیشت فراوان دارد.

 • پرهای زرد در خواب بیانگر جدایی، رقابت و مشکلات فراوانی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.

 • پرهای ناپاک نشانگر مشکلات و مشکلاتی است که بیننده خواب از سر می گذراند.

 • تعبیر خواب پر برای زن مجرد

 • پرها در خواب یک دختر ممکن است نشان دهنده زندگی شاد و مجلل او باشد.

 • پرهای سفید نشان می دهد که یک زن مجرد به زودی ازدواج خواهد کرد.

 • پرهای سیاه در خواب یک دختر مجرد گواه این است که او در حال گذراندن یک رابطه عاطفی است که باعث ناراحتی او می شود.

 • تعبیر خواب پر برای زن متاهل

 • پرها در خواب یک زن متاهل گواه یک زندگی زناشویی شاد است.

 • پرها در خواب یک زن متاهل نشانه بارداری به زودی است.

 • پر در خواب زن متاهل ممکن است نشان دهنده ارث، پول و معاش فراوان باشد.

 • تعبیر خواب پر برای زن باردار

 • اگر زن باردار در خواب پر ببیند، نشان دهنده عشق و وفاداری شوهرش به او است.

 • پرهای سیاه در خواب دلیلی بر این است که یک زن باردار فرزند ضعیفی به دنیا خواهد آورد که نیاز به درمان دارد.

 • پرهای رنگی در خواب یک زن متاهل گواه فرزند پسری است که او به زودی به دنیا خواهد آورد.

 • پرهای رنگی نیز ممکن است نشان دهنده یک زایمان آسان و نه سخت باشد.

 • تعبیر خواب پر از النابلسی

 • پرهای عقاب در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که خواب بیننده به جاه طلبی ها و آرزوهایی که می خواهد خواهد رسید.

 • خرید پرهای اردک نشانه ثروت و پول فراوان است.

 • دیدن پرهای مرغ گواه مشکلات و مشکلاتی است که بیننده خواب از سر می گذراند.

 • دیدن قلم تحریر در خواب دلیلی بر مواجهه با برخی از مسائل دشوار زندگی بیننده خواب است و باید احتیاط کرد.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید در کامنت زیر مقاله اضافه کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا