تعبیر خواب دست متورم یا دست بریده

تعبیر خواب

دست در خواب


تعابیر زیادی دارد که بین خیر و شر متفاوت است و دیدن آن در خواب اگر متورم باشد متفاوت است از دیدن دست نخورده یا بریده شده، همانطور که بعضی ها دست را در خواب می بینند.

تفسیر دست متورم ابن سیرین

 • تعبیر خواب


  دست ورم کرده در خواب

  نشان دهنده دستیابی به اهداف و جاه طلبی هاست.

 • خواب دیدن سوراخی در دست نشان دهنده اضطراب و تنشی است که بیننده خواب تجربه می کند.

 • اگر شخصی در خواب دستهای خود را بوسه ببیند، بیانگر این است که او فردی بسیار حریص است.

 • دیدن دست بریده نابلسی

 • اگر بیننده در خواب ببیند که دست خود را بریده است، بیانگر مال فراوانی است که بیننده خواب به دست می آورد.

 • دیدن دست بریده در خواب یک فرد خارج نشین، نشانه بازگشت او به خانواده است.

 • و اما دیدن دست دراز در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب فردی سخاوتمند است.

 • دیدن دست زخمی که خون از آن می چکد، نشان از خیر و روزی فراوان است.

 • یک زن مجرد خواب دیدن یک دست را می بیند

  1. دیدن دختر

   زن مجرد

   در خوابی که دستش مجروح شده است، نشان دهنده سودی است که به زودی دریافت خواهد کرد.

  2. اگر دست زخمی را ببیند که بر آن خون است، نشان دهنده ادای قرض و رفع گرفتاری است.

  3. اگر دختری ببیند که دست او را با چاقو بریده است، بیانگر آن است که اعمال بد آشکار می شود.

  دیدن دست یک زن متاهل با جزئیات

 • ديدن دست سفيد در خواب زن متاهل بيانگر خير و سودي است كه اين زن به دست مي آورد.

 • دست دراز در خواب بیانگر اعمال نیک و خلاص شدن از شر دشمنان است.

 • دست کوتاه در خواب بیانگر عمر کوتاه است.

 • دست بریده در خواب بیانگر جدایی و دوری است.

 • دیدن دست بریده یک زن باردار

 • دیدن دست بریده در خواب دلیل بر نیکی و دلالت بر زایمان آسان دارد.

 • بریدن دست در خواب نیز بیانگر …

  پول

  برای این زن چه جایز است و روزی فراوانی که بعد از زایمان نصیبش می شود.

 • دیدن دست راست در خواب بیانگر موفقیت و تعالی در زندگی است.

 • دیدن دست در خواب برای مرد

 • دیدن دست ناپاک در خواب مرد، دلیل بر خیانت و بی ثباتی در زندگی است.

 • دیدن یک ساعت روی دست شما نشان دهنده مسئولیت پذیری و توانایی تصمیم گیری صحیح است.

 • دیدن ساعت نقره ای روی دست گواه این است که…

  ازدواج

  مرد مجرد از این ازدواج بسیار خوشحال خواهد شد.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا