تعبیر دیدن مورچه بر دیوار در خواب

تعبیر دیدن مورچه ها در خواب از جمله حشراتی است که در قرآن کریم به آنها اشاره شده است که دیدن مورچه ها در خواب بیش از یک جا و با آن تعبیر شده است بیش از یک تعبیر، حتی اگر تعبیر رایج که علما به اتفاق آرا بر آن اتفاق نظر داشته اند، این باشد که مورچه در خواب نشان دهنده اتفاقات ستودنی است، لذا امروز خواننده گرامی بیش از یک تعبیر دیدن مورچه در خواب را به شما ارائه می دهیم.

تعبیر ابن سیرین از دیدن مورچه در خواب

 • ابن سیرین دیدن مورچه ها را به این معنا تعبیر کرده است که آنها می توانند نسل باشند، چنانکه هر که مورچه ها را بر بالین خود ببیند، این بدان معناست که اگر رنگ آنها سیاه باشد، فرزندش نر خواهد بود و اگر رنگ آنها باشد سفيد است، ولادت آن ماده خواهد بود، ولى اگر رنگ مورچه ها سرخ و درشت باشد، اين بدان معناست كه هر كه بيرون آمدن مورچه ها از خانه اش بيانگر سخاوت است از شخصی که رویا می بیند

 • ابن سیرین در خواب از مورچه ای یاد کرده و در مورد آن گفته است که از چیزهای ستودنی است که تعبیر آن مژده به روزی فراوان یا ازدواج یا بهبودی از بیماری است که مورچه به خانه بیننده وارد شود ، همچنین به معنای رسیدن رزق و روزی زیاد و خیر به این خانه است.

 • تعبیر النابلسی دیدن مورچه در خواب

 • النابلسی چند جا را برای دیدن مورچه ها در خواب تعبیر کرده است شخص مرگ خود را نشان می دهد.

 • و اما دیدن مورچه ها که از جای خود بیرون می آیند، دلیل بر این است که مورچه ها از خانه بیرون می آیند و غذا می برند، برای اهل این خانه حکایت از فقر دارد و بالعکس خانه کسی که در حال حمل غذا خواب می بیند، دلیل بر رزق و روزی است و هر کس در خواب ببیند که مورچه کشته شده است، نشان می دهد که مرتکب گناه می شود، اما هر که ببیند مورچه از هر جای بدنش بیرون می آید. در حالی که او خوشحال است، به این معنی است که بیننده خواب شهید می شود.

 • تعبیر دیدن مورچه ها در حال خوردن در خواب

  هر کس در خواب خود را در حال خوردن موریانه ببیند، این دلیل بر رزق و روزی و نیکی است هر کس خود را در حال خوردن مورچه های مرده ببیند، پول یتیم را می گیرد.

  تعبیر دیدن مورچه در خواب برای زن مجرد

  هر که در خواب مورچه ببیند و دختری است که هنوز ازدواج نکرده است، دلیل بر امرار معاش است، خواه پول و نکاح، و اگر این مورچه ها را در رختخواب خود ببیند، دلیل بر این است که در مورد ازدواج او بسیار صحبت می شود. .

  تعبیر دیدن مورچه در خواب برای زن شوهردار

  هر کس در خواب مورچه ببیند و ازدواج کرده باشد، بیانگر زایمان است و اگر این مورچه ها سیاه رنگ باشد، نر به دنیا می آورد و مورچه سفید در خواب زن شوهردار نشان دهنده پول است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا