تعبیر دیدن میمون در خواب به روایت ابن سیرین

تعبیر دیدن میمون در خواب از نظر ابن سیرین دیدن میمون به معنای فردی منافق است یا کسی که برای رسیدن به اهداف خود از راه های انحرافی استفاده می کند برای شما قابل مشاهده نیست، زیرا در مورد یک زن مجرد، میمون به معنای یک مرد بدخواه است که او را نگران می کند، سپس از او فاصله می گیرد، و در خواب مردان به معنای افسردگی است ، حتی اگر زن شوهردار بتواند او را از خانه بیرون کند.

تعبیر دیدن میمون در خواب

 • ابن سیرین در باب میمون ذکر کرده که او فردی فریبکار است.

 • اگر میمون انسان را گاز بگیرد به این معنی است که بین یک خانواده اختلاف و درگیری ایجاد می شود.

 • اگر مردی او را در خواب ببیند، به معنای اضطراب شدیدی است که به او می رسد.

 • تعبیر خواب بسیاری از میمون ها به این معنی است که شما فردی هستید که اطراف شما را فریبکاران دروغگو احاطه کرده اند.

 • اگر در یک مکان بیش از یک میمون پیدا شود، به این معنی است که بلایا و بدبختی ها رخ می دهد.

 • نیش میمون به معنای آسیب رساندن به شما از طرف یکی از نزدیکانتان است.

 • تعبیر خواب میمون برای زن مجرد

  تعبیر دیدن میمون: دختر باکره ای که تا به حال ازدواج نکرده باشد، اگر با مرد جوانی رابطه معصومانه داشته باشد یا با مردی نامزد کرده باشد، به این معناست که آن شخص دارای اخلاقی مذموم است. میمون به این معنی است که رابطه او به شکست ختم می شود و ممکن است نشان دهنده یک همراه در محل کار باشد یا در مطالعه، این فرد فردی حیله گر است و سعی دارد او را فریب دهد یا به او آسیب برساند.

  تعبیر میمون در خواب برای زن متاهل

 • تعبیر دیدن میمون در خواب برای زن متاهل به این معنی است که افرادی هستند که به دنبال آسیب رساندن به او و تخریب زندگی زناشویی او هستند.

 • میمون یعنی فقر شدید بعد از ثروت.

 • رویای یک میمون برای یک زن هشدار تلقی می شود، زیرا حوادثی وجود دارد که زندگی زناشویی او را بدتر می کند.

 • تعبیر خواب حمله میمون

  دشمنی با حیوانات در خواب خوب نیست اگر شخصی در خواب ببیند که میمونی به او حمله می کند، تعبیر آن به معنای بیماری هایی است که بر بدن شما تأثیر می گذارد، اگر در برابر میمون مقاومت کنید و بتوانید از خود دفاع کنید بیماری یا بر نگرانی ها غلبه کنید، در حالی که اگر میمون بر شما غلبه کند، برای مدتی بیمار می شوید یا برای مدت معینی در دایره نگرانی های خانه خود قرار می گیرید.

  تعبیر میمون در خواب برای مرد

 • تعبیر خواب میمون قهوه ای ممکن است به این معنی باشد که شما دزد پول هستید، شاید اختلاسگر هستید یا در واقع دزدی می کنید.

 • میمون یعنی باز کردن دری برای بدهی و ضرر مالی.

 • اگر خواب ببینید گوشت میمون می خورید، بیانگر آن است که اخبار ناخوشایندی خواهید شنید، یا بسیار اندوهگین می شوید.

 • کشتن میمون در خواب به معنای بهبودی، پایان خستگی و اختلافات با همسر یا خانواده است.

 • اخراج میمون از خانه به معنای معاش فراوان و حل اختلاف است.

 • تعبیر خواب میمون برای زن باردار

 • یکی از بهترین خواب های زن باردار، خواب میمون است، زیرا او پسری را باردار است و خداوند داناتر است.

 • نوزاد او دارای صفات اخلاقی والایی از جمله اخلاق نیکو و پیروی از تقرب خداوند متعال خواهد بود.

 • میمون یعنی معیشت و ثروت بعد از فقر.

 • تعبیر دیدن میمون حکایت از زایمان آسان دارد.

 • خواب دیدم که یک میمون کوچک گرفتم

 • میمون کوچولو در خواب

  نشان دهنده دشمنی خائن به خواب بیننده است

 • مردی که در خواب میمون می بیند، بیانگر این است که مرتکب گناه یا مشکلاتی خواهد شد

 • دیدم گرفتار شدم

  میمون

  کودک خردسال در خواب، نشانه شروع رنج و اندوه و ابتلای او به آنهاست.

 • دیدن میمون ماده در خواب بیانگر این است که مردی زنی جذاب را می شناسد که به جادو و جادوگری می پردازد.

 • میمونی که روی شانه بیننده خواب می ایستد نشان می دهد که او مورد سرقت قرار می گیرد

 • تبدیل خواب بیننده به میمون در خواب بیانگر این است که او در حال انجام جادو است

 • میمون در خواب یک زن

  یک زن متاهل از آشنایی خود با مردی خبر می دهد که می خواهد زندگی خود را با شوهرش خراب کند و او را از او طلاق دهد.

 • زن متاهل با دیدن میمونی که وارد خانه اش می شود نشان دهنده مشکلاتی است که برای او پیش خواهد آمد و باعث غم و اندوه او می شود.

 • گوریل ماده

  در خواب دیدن آن بیانگر شدت ظلم مادر به فرزندان یا ازدواجش است.

 • میمونی که در خواب مردی را تعقیب می کند نشان دهنده دشمنی است که می خواهد به او آسیب برساند اما قادر به انجام آن نیست.

 • تعبیر خواب بسیاری از میمون ها

 • وجود تعداد زیادی میمون در خواب در خانه بیانگر غم ها و نگرانی های پی درپی است که خانواده از سر خواهند برد.

 • وجود میمون در خانه روی تخت، دیدن آن در خواب بیانگر ترک همسرش است

 • پرورش میمون در خانه نشان دهنده این پیام است که پدر باید بهتر از فرزندان خود مراقبت کند تا آنها بهتر باشند.

 • تربیت دختر مجرد

  میمون

  در خواب نشان می دهد که او از حسادت رنج می برد و باید خود را از این امر حفظ کند و از خدا بخواهد که او را از هر بدی حفظ کند.

 • تعبیر دیدن میمون خریده در خواب

 • خواب بیننده که برای خرید میمون به بازار می رود در خواب نشان می دهد که فریب شخصی را می خورد که دیده است به او می فروشد و ضرر زیادی می کند.

 • فروش میمون در خواب بیانگر آن است که بیننده در حال تقلب و کلاهبرداری از دیگران است.

 • دیدن غذا دادن به میمون در خواب

 • غذا را بخور

  به میمون

  در خواب بیانگر این است که زن حامله از بیماری رنج می برد یا در معرض غم و اندوه و نگرانی است.

 • گرفتن میمون کوچک در خواب نشان دهنده سود بزرگی است که به دست می آورد، اما با فریب دیگران

 • زن مجردی که در خواب میمون کوچکی می بیند، بیانگر اعمالی است که انجام می دهد، اما به او آسیب می رساند

 • میمون کوچک در خواب نیز بیانگر دشمنی است که در تعقیب بیننده خواب است تا به او آسیب برساند

 • تعبیر دیدن گاز گرفتن میمون در خواب

 • میمونی که خواب بیننده را تعقیب می کند تا او را گاز بگیرد، نشان می دهد که مشکلاتی او را تعقیب می کنند، اما او از شر آنها خلاص می شود و از دست آنها فرار می کند.

 • گاز گرفتن میمون برای زن متاهل در خواب، بیانگر مشکلاتی است که بین او و بستگانش پیش آمده است.

 • تعبیر دیدن میمون قهوه ای در خواب

 • دیدن رنگ میمون

  قهوه ای در خواب بیانگر این است که شوهر تصمیم به ترک همسرش گرفته است

 • زنی که میمون قهوه ای را می بیند نشان می دهد که نمی خواهد با شوهرش زندگی کند

 • تعبیر خواب تبدیل شدن شخصی به میمون

 • دیدن انسان تبدیل به میمون نشان دهنده تحقیر و تحقیر شخص بد است.

 • میمون سیاه همچنین نشان دهنده خستگی روحی و جسمی است که فرد در معرض آن قرار دارد.

 • وب سایت تجربه من از نظرات استقبال می کند، از تعبیر خواب خود دریغ نکنید که به زودی به شما تعبیر و پاسخ داده خواهد شد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا