تعبیر دیدن اسلحه در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن اسلحه در خواب از نظر ابن سیرین اسلحه وسیله ای است که فرد برای دفاع از خود یا دفاع از زمین از آن استفاده می کند وضعیت اجتماعی فرد رویاپرداز در این مقاله تمام تعابیر ممکن در مورد دیدن سلاح در خواب را به شما نشان خواهیم داد.

دیدن اسلحه در خواب برای زن مجرد

 • دیدن اسلحه در خواب زن مجرد، بیانگر دژ، مصونیت و دفاع است و دیدن سلاح در خواب ممکن است بیانگر سخنان نیک و بیانگر سلامت عقل باشد.

 • دیدن اسلحه سفید در خواب بهتر از دیدن اسلحه گرم است.

 • دیدن شمشیر در خواب بیانگر غرور و عزت زن است و اگر شمشیر از نقره یا طلا باشد، نشانگر پاکی فلز و اصالت آن است.

 • دیدن خنجر در خواب بیانگر کسب مال و منفعت فراوان است.

 • در مورد چه کسی؟

  شما خنجر را بخرید

  در یک رویا، او معیشت بزرگی دریافت خواهد کرد.

 • برای زن مجرد دیدن نیزه در خواب بیانگر اختلافات، رقابت ها، خیانت ها و چاقو زدن های فراوان است.

 • دیدن اسلحه در خواب بیانگر بروز اختلاف و مشاجره و مشاجره است.

 • از دیدن در خواب متنفر است

  تیراندازی کردن

  چه با تپانچه و چه مسلسل و چه با تفنگ، نشان دهنده ظلم به شخص است و ممکن است دلالت بر الفاظ زیانبار داشته باشد، مانند وقوع کلمات جراحی.

 • برای زن مجرد دیدن زره در خواب بیانگر ازدواج با فردی صاحب مقام و قدرت است.

 • تعبیر دیدن اسلحه در خواب

 • دیدن نیزه در خواب بیانگر وجود مردی سرسخت است و ممکن است دلیلی بر استواری و راستگویی باشد.

 • خریدن اسلحه در خواب یا استفاده از آن در جنگ یا جنگ برای بیننده خواب، خوابی ستودنی است.

 • دیدن زره در خواب بیانگر ایمنی و محافظت است.

 • هر که در خواب ببیند که پلیس یا…

  سربازی با اسلحه کشیده

  یا تفنگ یا مسلسل، این نشان دهنده افتادن در امور حرام است.

 • تهدید به استفاده از سلاح گرم یا سلاح نامطلوب ممکن است نشان دهنده خطر باشد.

 • تعبیر دیدن اسلحه در خواب زن متاهل

 • زن متاهلی که در خواب اسلحه می بیند بیانگر امنیت و اطمینان است.

 • و اما دیدن سلاح سفید مانند شمشیر یا نیزه یا خنجر، این خواب برای بیننده خواب ستودنی است.

 • در مورد کسی که می بیند خانه با سلاح تزئین شده است، این نشان می دهد که او از امنیت و امنیت برخوردار است.

 • دیدن زره در خواب دلیل بر حفاظت و قلعه است.

 • خریدن اسلحه در خواب بیانگر پول و معیشت است.

 • هر کس در خواب اسلحه ای کهنه داشته باشد گنجی محسوب می شود که ارزش آن از ارزش جواهرات بیشتر است.

 • هر کس در خواب ببیند کسی به او اسلحه می دهد، نشان دهنده وجود درگیری، جدایی، خصومت و نزاع است.

 • تعبیر دیدن اسلحه در خواب زن باردار

 • دیدن اسلحه در خواب بیانگر داشتن نوزاد سالم و حاملگی است.

 • دیدن اسلحه در خواب بیانگر این است که زمان تولد نزدیک است.

 • دیدن اسلحه در خواب بیانگر پسر است.

 • از این رو تمام توضیحات ممکن برای دیدن اسلحه در خواب را به شما ارائه کرده ایم

  هر کسی که دیدگاهی دارد و می خواهد آن را توضیح دهد، نظرات شما را در زیر مقاله در وب سایت تجربه من دریافت می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا