معانی شغلی در خواب

معانی یک شغل در خواب: نمادهای شغلی اگر رویای شما جستجوی یک شغل جدید در واقعیت است، در خواب ناامیدکننده به نظر می رسد، زیرا شغل در رویا امیدوارکننده نیست خواب ممکن است به معنای از دست دادن شغل شما در واقعیت باشد، اما در مورد یک قرارداد کاری، به معنای ارتباط بین شما و دیگران است، این ارتباط ممکن است به صورت قول یا چیزهایی باشد که شما امضا کرده اید یا ممکن است نشان دهنده شراکت یا ازدواج باشد. به همین دلیل چندین تعبیر علما از علائم شغلی در خواب را به شرح زیر گردآوری کرده ایم.

معانی شغل در خواب برای یک زن مجرد

 • مرگ: دیدن مرگ انتقال و تغییر حالت است و به این معناست که شغلی به دست می آورید.

 • دختر: اگر دختر مجرد ببیند که دختری به دنیا آورده، این امر رزق و روزی است و ممکن است شغلی پیدا کند.

 • ازدواج: اگر منتظر شغل هستید و خود را در حال ازدواج می بینید، آن شغل را خواهید گرفت.

 • قرارداد کار: به معنای نزدیک بودن به اهداف یا آرزوها است، به ویژه اگر دارای شرایط متعدد و مفصل باشد.

 • قراردادها: اگر واقعاً منتظر شغل هستید یا برای کار درخواست می دهید، پس قرارداد به این معنی است که شما این شغل را خواهید گرفت.

 • ازدواج: اگر در خواب با شخص خاصی قرارداد کار امضا کنید، به معنای ازدواج شماست.

 • بیماری: اگر در خواب شغلی پیدا کردید، ممکن است نشانه ای از یک بیماری جسمی باشد که بر شما تأثیر می گذارد.

 • علامت شغل در خواب برای زن متاهل

  زن متاهل در خواب در مورد شغلی خوش شانس ترین است، اگر زن قبلاً کارگر باشد، نشان دهنده بهبود وضعیت اجتماعی است، اگر او در کار خود برتر باشد، پس دیدن آن شغل به معنای ارتقاء به رتبه بالاتر است با این حال، اگر او کار را به گونه ای می بیند که گویی در حال امضای قرارداد کاری است، پس این نشان دهنده افزایش حقوق یا درآمد ماهانه است.

  برای یک زن متاهل که یک زن خانه دار “غیر کار” است، دیدن شغل در خواب و امضای قرارداد، ممکن است نشان دهنده این باشد که او خبرهای خوشحال کننده ای خواهد شنید، یا شاید یک خبر خوب از ضرری که به نفع شوهرش باشد زن متاهل به دنبال کار است، پس دیدن انگور سبز به این معنی است که او به زودی شغلی پیدا می کند، و اگر دیدید که شوهرتان با شما ازدواج کرده است، در واقع شغل مورد نظر شما را دریافت خواهید کرد زن با مردی غیر از شوهرش ازدواج می کند و منتظر کار است که به خواست خدا به آن می رسد.

  نماد شغل در خواب برای یک مرد

 • اگر در خواب ازدواج کردید و عروس را دیدید عروس به معنای شغل جدید شماست.

 • شغل در خواب یک مرد به معنای از دست دادن کار در واقعیت است.

 • شغل ممکن است نشان دهد که شما آسیب جسمی خواهید دید.

 • اگر شما یک کارگر “بیکار” نیستید، این دیدگاه به این معنی است که از هیچ چیز نمی ترسید.

 • اگر می بینید که کار توسط دیگرانی غیر از شما گرفته شده است، این دلیل بر ضرر شماست.

 • نماد شغل در خواب

  از نشانه های شغل در خواب، رزق و روزی و خیری از سوی خداوند متعال برای شماست، اگر مثلاً ببیند که وارد طلافروشی می شوید و دستبند می خرید، رزق و روزی است، شاید شغل است و انگشتر نماد است. اگر دیدید که انگشتر به انگشت حلقه زده اید ازدواج کنید و اگر انگشتر طلا ببینید به معنای شغل است و خرید گردنبند طلا در خواب به معنای نزدیک شدن به تاریخ عقد قرارداد کار است.

  My Experience اولین وب سایت در جهان عرب است که خدمات تعبیر خواب و دید را به صورت رایگان ارائه می دهد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا