تعبیر دیدن خریدن و خوردن سیب زمینی در خواب

تعبیر خرید و خوردن سیب زمینی در خواب سیب زمینی یکی از غذاهای مورد علاقه بسیاری از افراد، پیر و جوان، به خصوص کودکان است. در اینجا به تعبیر دیدن سیب زمینی در خواب بیشتر می پردازیم.

تعبیر دیدن سیب زمینی در خواب

اکثر مترجمان رویا در عصر مدرن بر این باورند که سیب زمینی در خواب به دلیل رنگ زرد آن که نشان دهنده آسیب دائمی است، اخبار ناخوشایندی را به همراه دارد.

تعبیر دیدن سیب زمینی کاشته شده در خواب

اگر خواب ببیند که دارد سیب زمینی می کارد یا می بیند که سیب زمینی می کارد، معمولاً حکایت از خیر و یمن و… دارد.

معاش فراوان

بعدش این است که آیا برای زن شوهردار مژده است که او حامله شود یا برای زن مجرد که ازدواج کند و خدا اعلم.

سیب زمینی در رویای یک زن مجرد

اگر زن مجردی در خواب سیب زمینی ببیند، دلیل بر این است که…

آسیب یا جرقه رخ می دهد

در دوره آینده نیز باید مراقب و محتاط بود.

اگر زن مجردی در خواب ببیند که …

با حرص سیب زمینی می خورد

این نشان می دهد که دختر در یک بحران بزرگ قرار دارد و برای عبور از این بحران باید با نزدیکان خود مشورت کند و خدا اعلم دارد.

اما اگر زن مجردی ببیند که سیب زمینی را به مقدار معمولی یا کم می خورد، دلیل بر این است که با مردی ازدواج می کند که فقط نسب و پول و قلبی مهربان دارد.

تعبیر دیدن سیب زمینی پخته در خواب

اگر خواب ببیند که سیب زمینی می جوشد یا سیب زمینی می جوشد، این یعنی خدا بهتر می داند که آسودگی به زودی فرا می رسد، مانند نجات از بیماری، ازدواج، بارداری یا بچه های سالم.

تعبیر دیدن سیب زمینی در خواب برای مرد

 • اگر خواب‌آلود ببیند که سیب‌زمینی خام، نپخته یا تازه می‌خورد، نشان می‌دهد که خیلی عجولانه تصمیم می‌گیرد و این شیوه تصمیم‌گیری به او آسیب می‌رساند، خواه تصمیم به ازدواج، مسافرت یا مسافرت بگیرد. پول درآوردن و غیره

 • اگر خواب ببیند که در خواب سیب زمینی می خرد، دلیل بر آن است که در آینده نزدیک دچار بحران مالی بزرگی خواهد شد.

 • اگر مرد خواب ببیند که در حال چیدن یا کاشت سیب زمینی است، به این معنی است که به زودی رفاه مادی و بسیار نزدیک است.

 • سیب زمینی در خواب یک زن باردار

  اگر زن باردار در خواب سیب زمینی ببیند، بیانگر رزق و روزی فراوان و زایمان آسان و سلامت و تندرستی نوزاد است.

  تعبیر دیدن پوست کندن سیب زمینی در خواب

  شستن سیب زمینی، پاک کردن آن از کثیفی های مختلف، یا پوست کندن پوست بیرونی، معمولاً به معنای از بین رفتن نگرانی، پریشانی و اندوه است، ان شاء الله.

  سیب زمینی در رویای یک زن متاهل

 • اگر زن متاهل ببیند در حال پوست کندن یا پختن سیب زمینی است، به معنای از بین رفتن نگرانی ها، رنج ها و مشکلات موجود است.

 • اما اگر زن متاهلی ببیند که سیب زمینی را به مقدار بسیار زیاد می خرد، یعنی خدا می داند که در دوره آینده با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهد شد و خدا اعلم.

 • در مورد دیدن سیب زمینی در خواب تعابیر زیادی برای شما قرار دادیم، چه برای زن باردار، چه مرد مجرد، چه برای زن متاهل و چه برای زن مجرد، در آخر می گویید: الله اکبر والا و دانا.

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا