تعبیر دیدن انجیر در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن انجیر در خواب از نظر ابن سیرین تعبیرهای زیادی دارد دیدن انجیر، خواب خوردن انجیر، دیدن خرید و فروش انجیر تعبیر می کنیم.


شکل را ببینید

برای زنان مجرد، زنان متاهل، زنان باردار و مردان، به تفصیل در موضوع امروز ما.

تعبیر دیدن انجیر در خواب ابن سیرین

 • انجیر در خواب نشان دهنده پول زیادی است بدون اینکه حتی به آن فکر کنید

  میراث

  .

 • همچنین به معنای جمع آوری است

  پول حلال

  از طریق کار و تجارت.

 • چه کسی خودش را تماشا می کند؟

  انجیر وارد خانه اش می شود

  این نشان می دهد که او یک فرد ثروتمند شده است.

 • دیدن خود در حال خوردن انجیر در خواب بیانگر نزدیک شدن شنوایی است

  خبرای خوب

  به خواست خدا.

 • در مورد کسانی که خواب می بینند که وجود دارد

  یکی راهنماییش کنه

  انجیر نشان از تحقق آرزوی اوست.

 • چشم انداز

  درخت انجیر

  چه برای مردان و چه زنان، نشان دهنده زیبایی و باروری سال است.

 • تعبیر خواب انجیر برای زن مجرد

 • دختر مجردی که خواب دیدن انجیر را می بیند، نشان می دهد…

  خوب

  و درود بر او باد.

 • دیدن انجیر نشان می دهد

  ازدواج

  در آینده از یک مرد خوب و از یک خانواده عالی رتبه کشور خواهد آمد.

 • همانطور که رویا نشان می دهد

  سرپوش گذاشتن

  و سلامتی برای دختر

 • چشم انداز نشان می دهد

  دستیابی به لیست آرزوها

  و اهداف

 • نشان دهنده موفقیت و برتری در

  مطالعه

  .

 • تعبیر خواب انجیر در خواب برای زن متاهل

 • وقتی یک زن متاهل خواب می بیند …

  او از خستگی رنج می برد

  یا بحران روانی با انجیر و خوردن آن نمادی از پایان خستگی و از بین رفتن آن است.

 • به نظر شما کیست؟

  شوهرش

  او خاک رس را برای او می آورد و با آن به او غذا می دهد که نشان از یک اتفاق دارد

  بارداری

  .

 • انجیر بخور

  خبر شادی بخش را نشان می دهد.

 • تعبیر خواب انجیر در خواب برای زن باردار

 • انجیر در خواب زن باردار نشان می دهد …

  سلامت

  و زایمان آسان.

 • هر که ببیند انجیر می خرد یا مالک است

  و شما از آن می خورید

  این نشان دهنده تولد یک نوزاد مذکر زیبا است که به اندازه انجیر خوشمزه است.

 • تعبیر خواب انجیر در خواب برای مرد

 • اگر مردی آن را ببیند

  از درخت انجیر می خورد

  آنچه او کاشت نشانی از سود حاصل از تجارتی است که مستلزم کار و تلاش است.

 • چشم انداز

  انجیر در فصل

  برای مرد نشان دهنده ازدواج برای یک فرد مجرد، حاملگی همسر برای فرد متاهل و موفقیت برای یک دانش آموز است.

 • انجیر نشان دهنده برکت است

  و اطمینان خاطر

  در قلب بیننده.

 • همانطور که نشان می دهد

  کرامت

  مرد و جایگاهش در میان اطرافیانش.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید و وضعیت تأهل را در کامنت زیر مطلب ذکر کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا