تعبیر خواب خیمه به قول العصیمی

تعبیر خواب خیمه در خواب به روایت الوسیمی: چادر در خواب تعابیر متعدد و متنوعی دارد، از خیر تا بد.

چادر


مخفیگاه کوچکی از پارچه یا حصیری است که با مقداری چوب در زمین ثابت می شود تا جایی که بتوان در آن از گرد و غبار و باران پنهان شد، در حین رفت و آمد در آن استراحت کرد نوعی استراحت

تعبیر خواب خیمه در خواب توسط العصیمی

 • تعبیر خواب


  چادر در خواب

  اگر سفید باشد، بیانگر آن است که بیننده از منکر نهی می کند و امر به معروف می کند.

 • خواب دیدن گروهی از خیمه های سفید گواه قبور شهداست و بینشی ستودنی است.

 • تاجری که در خواب چادر می بیند دلیلی بر سود حاصل از تجارتی است که در آن کار می کند.

 • تعبیر خواب چادر برای زن مجرد

 • خواب دیدن چادر در خواب دختر مجرد، بیانگر خیر و رؤیای ستودنی است.

 • چادر به طور کلی در خواب یک زن مجرد، گواه ثبات عاطفی و روانی است.

 • تعبیر خواب چادر در خواب زن متاهل

 • رویا

  چادر

  خواب زن متاهل بیانگر خانه، فرزندان و شوهر خوب است.

 • اگر در خواب چادر جادار باشد، بیانگر معاش فراوان و خیر فراوانی است که در آینده نزدیک به او و خانواده اش خواهد رسید.

 • رویای یک چادر کشیده گواه وضعیت با ثبات خانواده است.

 • تعبیر خواب چادر در خواب زن باردار

 • اگر زن باردار در خواب ببیند که در چادر زایمان می کند، بیانگر این است که پسرش اهمیت زیادی خواهد داشت.

 • اگر در خواب ببیند که چادر برپا می کند، بیانگر مالی است که به دست می آورد.

 • تعبیر خواب چادر در خواب مرد

 • چادر در خواب یک مرد گواه این است که او فرصت سفر پیدا می کند.

 • دیدن خیمه های زیاد در خواب، دلیل بر نگرانی ها و مشکلاتی است که بیننده خواب در آن قرار می گیرد.

 • اگر در خواب چادر را واژگون ببیند، بیانگر آینده ای است که پر از مشکلات فراوان خواهد بود.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا