8 تعبیر معروف دیدن سیارات در خواب

8 تعبیر معروف دیدن سیارات در خواب، بیانگر این است که او یکی از نجیب ترین مردم است، هر که در خانه خود سیاره های درخشان ببیند، با گروهی از رهبران ملاقات می کند و اگر آنها را در خانه خود ببیند و نوری نباشد. برای آنها، گروهی از اشراف در مصیبت ملاقات خواهند کرد.

تعبیر دیدن نور سیاره در موقعیت خود چیست؟

بیانگر این است که او فردی شریف است و رهبران با او دیدار خواهند کرد.


دیدن سیارات زیاد به چه معناست؟

شواهدی از تعداد زیاد فرزندان پسر و دختر.


تعبیر دیدن ناپدید شدن سیارات از آسمان چیست؟

شواهد ناپدید شدن پول و ضرر.


دیدن سیارات در خواب چه تعبیری دارد؟

نشان دهنده فردی است که دارای موقعیت بالا و مهمی است.


تعبیر دیدن سیارات بالای سر انسان چیست؟

شاخصی از شهرت پزشکی بیننده خواب.

تعبیر خواب سیارات ابن سیرین

 • روشن شدن سیاره در موقعیت او نشان می دهد که او فردی شریف است و رهبران با او ملاقات خواهند کرد.

 • اگر انسان در خواب ببیند که سیاره ای از نقطه ای از زمین در حال سقوط است، اهل این زمین دچار مصیبت می شوند.

 • دیدن سیارات زیاد در خانه گواه وجود فرزندان زیاد است.

 • دیدن هفت سیاره در خواب دلیلی بر تجارت و کسب درآمد از آن است.

 • اگر شخصی در خواب سیاره را روشن ببیند، گواه شادی و خوشی است که بیننده خواب تجربه خواهد کرد.

 • مشاهده ناپدید شدن سیارات از آسمان دلیلی بر ناپدید شدن پول و ضرر است.

 • سقوط سیارات در خواب، گواه قحطی یا فقری است که بیننده خواب در معرض آن قرار خواهد گرفت.

 • دیدن سیارات نورانی در آسمان، گواه شادی و خوشی است که بیننده خواب به آن دست خواهد یافت.

 • دید نابلسی از سیارات

 • دیدن سیارات در خواب گواه موقعیت خوبی است که بیننده خواب در آن قرار دارد.

 • سیارات در خواب بیانگر فردی است که جایگاهی بلند و مهم دارد.

 • اگر انسان در طول روز سیارات را در خواب ببیند، نشان دهنده رسوایی ها و مشکلات زیادی برای بیننده خواب است.

 • دیدن سیارات زیاد گواه تعداد زیادی فرزندان از جمله پسران و دختران است.

 • اگر فردی سیارات بالای سر خود را ببیند، این نشان دهنده شهرت پزشکی بیننده خواب است.

 • اگر بیننده خواب ببیند که بر فراز سیارات است، این علامت و نشانگر آن است که در کار خود به مقامی بلند یا جایگاه مهمی دست خواهد یافت.

 • دیدن سیاره مریخ در خواب دلیلی بر نبردها و جنگ هایی است که بیننده خواب در آن سقوط می کند.

 • تعبیر خواب سیارات برای مرد

 • اگر مردی در خواب ببیند که سیاره ای را هدایت می کند، نشان از خیری است که به او خواهد رسید.

 • دیدن ستارگان زیر سقف خانه او حکایت از ویرانی و یا همچنین شهادت صاحب خانه دارد.

 • اگر مردی در خواب ببیند که از سیارات غذا می خورد، دلیل بر این است که او کسی است که پول مردم را می خورد.

 • دیدن پراکندگی سیارات گواه جنگ است.

 • اگر مردی در خواب ستارگانی را ببیند که از آسمان فرو می ریزند، بیانگر این است که کچل شده و موهای سرش می ریزد.

 • اگر مردی در خواب ببیند که ستارگان بر سرش می افتند، نشانه آن است که بدهی هایی را که در آن است می پردازد.

 • تعبیر خواب سیارات برای زن متاهل

 • برای یک زن متاهل، دیدن ستاره های درخشان در خواب، دلیلی بر شادی و خوشبختی است.

 • پس دیدن ناپدید شدن سیارات از آسمان در خواب زن شوهردار دلیل بر فقر و از بین رفتن معیشت است.

 • لطفا 8 تعبیر معروف دیدن سیارات در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مطلب تعبیر کنید را اضافه کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا