تعبیر دیدن خمیر در خواب به قول النابلسی و ابن سیرین

تعبیر دیدن خمیر در خواب توسط النابلسی و ابن سیرین از جمله مواردی است که در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد که آیا در خواب دیدن آن اتفاق مثبتی دارد یا منفی تعبیر دیدن خمیر به تعابیر زیادی با توجه به موقعیت این عنصر در خواب یا رویا.

تعبیر ابن سیرین از دیدن خمیر

ابن سیرین خواب آرد زدن را چنین تعبیر کرده است که او مرد صالحی است که در زندگی خود از خداوند رزق و روزی فراوان و توفیق دارد و هر که در خواب ببیند خمیر تخمیر شده، دلیل بر کسب درآمد است. معاش فراوان، و سود حاصل از کار، اما دیدن خمیر غیر تخمیر شده، نشان دهنده فقدان رزق و روزی یا فساد کاری است که بیننده خواب می بیند که خمیری فاسد شده و برای استفاده مناسب نیست زیان بزرگی که منجر به فقر می شود.

تعبیر دیدن خمیر خوردن در خواب

خام خوردن خمیر در خواب بیانگر تصمیم گیری سریع و اشتباه است که نتایج نامطلوبی به دنبال دارد و این به استثنای خمیر شیرینی و کیک، چیز خوبی است.

تعبیر دیدن خمیر در خواب برای زن مجرد

اگر دختر مجردی در خواب خمیری ببیند و بخورد و مزه خوبی داشته باشد، مانند آنچه در شیرینی درست می کنند، دلالت بر مژده به مژده یا مناسبتی و غیره دارد و اگر دختری خمیر نان ببیند، دلیلی بر تامین پول زیاد یا شوهر خوب است بهبودی پس از یک بیماری، یا دستیابی به منافع مالی بزرگ.

تعبیر دیدن خمیر در خواب برای زن شوهردار

اگر زن شوهردار در خواب خمیری ببیند و خمیر مایه شود، دلیل بر معاش و خیری است که در انتظار اوست و ممکن است مژده حاملگی او باشد، همچنین اگر زن شوهردار در خواب از خمیر استفاده کند کیک در خانه، نشان می دهد که او زنی است که با پدر و مادر و شوهر و فرزندانش نیکوکار است، یا اگر زن متاهل ببیند این کار را انجام می دهد خمیر درست کردن و نان درست کردن از آن و تقسیم آن بین گروهی کثیر، نشان دهنده این است که او مسئولیت های زیادی دارد و خداوند او را در انجام این مسئولیت ها یاری می دهد.

تعبیر دیدن خمیر در خواب برای زن باردار

دیدن خمیر در خواب زن حامله، نشانه ی آمدن خیر و رزق و روزی بسیار است که می تواند در نزدیک شدن به تولد و دیدن فرزندش باشد.

تعبیر دیدن بریدن خمیر در خواب

بریدن خمیر در خواب چه برای مرد و چه برای زن امری پسندیده محسوب می شود که بیانگر آن است که بیننده خواب دارای تعقل، متانت در تفکر و دقت در تصمیم گیری و اداره امور مختلف زندگی در همه سطوح است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا