دیدن بانگ خروس در خواب

دیدن در خواب بانگ خروس به تفصیل به نقل از ابن سیرین خروس یکی از انواع پرندگانی است که مردم از آن بهره می برند که گوشت آن را انسان می خورند و از مجلل ترین دستورهای غذایی به شمار می رود. در عروسی ها علاوه بر صدای مجردی که مردم به خصوص در سحر از آن لذت می برند و البته در خواب زن باردار، زن متاهل، دختر مجرد و مرد تعابیر زیادی دارد.

دیدن بانگ خروس در خواب توسط ابن سیرین

 • ابن سیرین می‌گوید: دیدن خروس در خواب مردی نشان‌دهنده مقام بلندی است، اما پس از آن که سخت کوشید و در کار کوچکی کار کرد، به ترفیع رسید.

 • تماشای یک خروس چاق در خواب نمادی از قدرت و پشتکار بیننده خواب برای رسیدن به تحقق رویاها، آرزوها و اهداف خود است.

 • دیدن خروس که در خواب وارد خانه می شود، نشانه حسن شهرت اهل خانه است.

 • دیدن ذبح خروس در خواب بیانگر خیر و رهایی از پریشانی است.

 • هر که در خواب خود را در حال خوردن گوشت بره ببیند، بیانگر آن است که از مال و ثروتی که جمع کرده احساس سیری می کند و در عیش و نوش و آسایش به سر می برد.

 • دیدن بانگ خروس در خواب برای زن مجرد

 • دیدن خروس در خواب دختر مجرد نمادی از …

  نیاز او به یک مرد

  در زندگی او برای محافظت و حفظ او.

 • چه کسی را می شنوید؟

  خروس

  در خواب، نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج اوست.

 • خروس در خواب یک دختر مجرد نماد یک مرد است.

 • چه کسی را تماشا می کنید؟

  خروس قرمز

  رنگ نشان دهنده ازدواج او با مرد جوانی است که دوستش دارد.

 • اگر سیاه باشد نشان دهنده ازدواج او با مردی است که او را نمی شناسد.

 • چشم انداز

  خروس سفید

  نشان دهنده خوبی، خوشبختی و ازدواج بیننده خواب با مردی ثروتمند و محترم است.

 • دیدن خروس در خواب برای زن شوهردار

 • خروس در خواب زن متاهل نمادی است

  به شوهرش

  .

 • اگر سفید باشد نشان دهنده عشق او به اوست.

 • دیدن خروس روی تخت خواب بیننده نشان دهنده زایش است.

 • چشم انداز

  ذبح خروس

  نشان دهنده مشکلات زناشویی است.

 • ذبح خروس

  برای زنان مطلقه یا بیوه

  نشان دهنده ناراحتی بیننده خواب از همسر سابقش و عدم تمایل او به ازدواج مجدد است.

 • تعبیر دیدن بانگ خروس در خواب برای زن باردار

 • دیدن بانگ خروس در خواب زن حامله نمادی است

  جشن تولد

  .

 • خروس در خواب او نماد یک نوزاد تازه متولد شده است

  خاطره

  .

 • تعبیر دیدن خروس در خواب برای مرد

 • دیدن خروسی که در مقابل خانه بیننده خواب ایستاده است، بیانگر…

  ایمنی خانه

  .

 • خروس چاق بیانگر وقار و غرور بیننده خواب و اولیای اوست

  کرامت او

  .

 • چشم انداز

  فروش خروس

  این نشان دهنده به تعویق انداختن نامزدی، ازدواج یا سفر است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید و وضعیت تأهل را در کامنت زیر مطلب ذکر کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا