تعبیر دیدن شتر در خواب به روایت النابلسی و ابن سیرین

تعبیر دیدن شتر در خواب توسط النابلسی و ابن سیرین شتر را از جمله حیواناتی دانسته اند که دیدن آن در خواب تأثیر مثبتی بر جای می گذارد، زیرا از جمله حیواناتی است که خداوند آن را مورد لطف قرار داده است. قرآن پژوهان به اتفاق آرا پذیرفته اند که دیدن شتر در خواب نمادی از مژده ها و اتفاقات خوبی است که برای انسان ها اتفاق می افتد و این چیزی است که اکنون خواهیم آموخت.

تعبیر خواب شتر از ابن سیرین

 • ابن سیرین دیدن شتر در خواب را به مظهر زن تعبیر کرده است و در بیشتر موارد زنی صالح و نخل یا کشتی است از دلایل دیدن شتر در خواب این است که اگر انسان ببیند که او را می بیند شتر دارد و مجرد است، مژده است به ازدواجش، و هر که ببیند شتر در مسجد یا در… فضای سبز، مژده است که می شود. سال بارور

 • اگر شهر او در حال جنگ و درگیری باشد، دلیل بر پایان یافتن این درگیری ها است که در حال دوشیدن شتر است، یعنی مال زیادی نصیبش می شود و هر که ببیند سوار بر شتر است و او را می راند، دلیل بر ازدواج او با زنی شریف و مطیع است.

 • وقتی انسان در خواب ببیند که شتر خریده و فقیر است، یعنی خداوند یکی از وسیع ترین درهای معاش را به روی او می گشاید و هر که در خواب ببیند که شتری را ذبح می کنند، دلیل بر سپهسالاری است وضعیت نگرانی ها و مشکلات

 • تعبیر خواب شتر توسط النابلسی

  شیخ النابلسی می گوید هر که شتری ببیند و صاحب آن شود ازدواج کند یا صاحب خانه یا زمین شود و هر که مجرد باشد و در خواب ببیند که شتر می دوش ازدواج می کند و اگر او متاهل است، پس از آن صاحب فرزند پسر خواهد شد یا پست ارشد را به عهده خواهد گرفت.

  هر کس در خواب ببیند که شتر مرده است، نشانه مرگ همسرش یا از دست دادن چیزی است که در سفر است و هر کس در خواب گوشت شتر را ببیند ، ممکن است نشان دهنده وفای به یک نذر، حل یک مشکل بزرگ، امرار معاش یا بیماری باشد، همه اینها بسته به موقعیت آن در خواب است.

  تعابیر مختلف خواب شتر

  هر کس در خواب ببیند که شتری وارد شهر می شود، نشانه آن است که در این شهر، شتر را با چیزی غیر از شیر دوشیده باشد، این نشانگر مال حرام است رؤیای او دلیلی بر این است که او کار زشتی را انجام خواهد داد که او از او دزدیده شده است زن خوبی که فشارها و مسئولیت‌های زیادی بر دوش دارد، یا ممکن است زنی باشد که بسیار دعواگر است، بسته به موقعیت شتر در خواب و نگاه شخص به او، شتر را نیز به هوده تشبیه کرده است گنبد به یک زن.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا