تعبیر خواب دیدن شلوار در خواب به روایت النابلسی

تعبیر خواب دیدن شلوار در خواب به روایت النابلسی: شلوار لباسی است که انسان از آن استفاده می کند و در سالهای گذشته منحصر به مردان بوده و با گذشت زمان هم برای مردان و هم برای مردان در می آمد. زنان و دیدن شلوار در خواب از رؤیایی است که بیننده خواب به تعبیر آن علاقه مند است.

تعبیر دیدن شلوار در خواب از خوابی به خواب دیگر متفاوت است و تعبیر آن به رنگ شلوار و نوع پارچه و گشاد یا تنگ بودن آن نیز بستگی دارد مرد یا زن، زن باردار، زن متاهل، زن مطلقه یا بیوه در تاپیک امروز خود، به تفاسیر مختلف آن بینش خواهیم پرداخت.

تفسیر دید نابلسی از شلوار

 • هر که در خواب شلوار گشاد ببیند، بیانگر رزق و ازدواج فراوان است.

 • هر کس در خواب ببیند شلوار پوشیده و نیم تنه برهنه است، بیانگر آن است که بیننده گناه می کند.

 • تعبیر دیدن شلوار برای خانم مجرد

 • دیدن شلوار در خواب دختر مجرد بیانگر نزدیک شدن به ازدواج اوست.

 • رنگ روشن شلوار در خواب یک زن مجرد نشان دهنده خوبی و معاش فراوان است.

 • شلوار گشاد در خواب یک زن مجرد نشان دهنده ازدواج او با مردی محترم و با اخلاق است.

 • اما اگر زن مجردی در خواب شلوار تنگ ببیند، بیانگر خستگی و ناراحتی پس از ازدواج است یا حکایت از یک داستان عشقی ناتمام دارد و یا نشان دهنده شکسته شدن نامزدی برای نامزد است.

 • اگر یک زن مجرد ببیند که شلوار کثیف را تمیز می کند، این نشان می دهد که او منتظر یک اتفاق خوشحال کننده در آینده است.

 • اگر شلوار کوتاه و نجس می بینید نشان دهنده مشکلات و گرفتاری هایی است که خانم مجرد بعد از ازدواج با آن مواجه خواهد شد.

 • هر کس ببیند که شلوارش را می فروشد یا در مکان عمومی در می آورد نشان دهنده رسوایی است.

 • تعبیر دیدن شلوار برای زن متاهل

 • وقتی یک زن متاهل خواب شلوار قرمز می بیند، نشانه رهایی او از مشکلات زناشویی است.

 • اگر او خود را در مقابل شوهرش شلوار پوشیده ببیند و او آن را تحسین کند، این بینش نشان می دهد که آنها منتظر خبرهای خوبی مانند بارداری هستند.

 • اگر او شلوار نجس یا بریده ببیند، این نشانه مشکلات بزرگی است که ممکن است به جدایی ختم شود.

 • تعبیر دیدن شلوار برای زن باردار

 • زن حامله ای که در خواب شلوار گشاد و گشاد می بیند، بیانگر زایمان آسان است.

 • اگر شلوار تنگ باشد، این نشان دهنده سختی زایمان است.

 • اگر شلوار مشکی ببیند، نشان می دهد که پسر به دنیا می آورد.

 • اگر شلوار سبز باشد، این نشان می دهد که او یک زن به دنیا آمده است.

 • تعبیر دیدن شلوار برای مرد مجرد

 • وقتی یک مرد مجرد خواب می بیند که شلوار نو می خرد، به این معنی است که به زودی با یک دختر باکره ازدواج خواهد کرد.

 • اگر ببیند شلوار فرسوده می خرد، نشان دهنده ازدواج او با زن مطلقه یا بیوه است.

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا