تعبیر خواب دیدن تفنگ یا مسلسل

تعبیر خواب دیدن اسلحه تفنگ دارای معانی، نمادها و تعابیر متعددی است که بسیاری دوست دارند به تفصیل آن را بدانند، زیرا از سلاح تفنگ برای شلیک به دشمنان و شرکت در جنگ برای خلاص شدن از شر دشمن استفاده می شود و وجود دارد. چندین نوع سلاح

اسلحه تفنگ


اشکال مختلفی دارد و هر کدام تعابیر و مفاهیم خاص خود را دارد که بین زن و مرد متفاوت است.

تفسیر اسلحه تفنگ ابن سیرین

 • تعبیر خواب دیدن


  اسلحه تفنگ در خواب

  گواه چیزهای ستودنی است که بیننده خواب تجربه می کند.

 • اگر شخصی در خواب ببیند که تفنگ می خرد، بیانگر موفقیت در زندگی و برتری در کار است.

 • و اما خواب شنیدن صدای تیراندازی، دلیل بر ترس و وحشت از برخی از چیزهایی است که بیننده خواب در زندگی خود می گذرد.

 • تعبیر خواب اسلحه تفنگ به روایت نابلسی

  1. دیدن تفنگ شکاری در خواب دلیلی بر سودی است که بیننده خواب به دست آورده است.

  2. اما اگر در خواب ببیند که با تفنگ به سمت گاو یا طعمه ای نشانه می رود، بیانگر آن است که بیننده تهمت زن پاکدامن است.

  3. شکار با تفنگ در خواب یک مرد ممکن است نشان دهنده پیروی از خواسته های او باشد.

  تعبیر خواب تفنگ برای زن مجرد

 • اسلحه در خواب یک دختر مجرد گواه امنیت و محافظتی است که این دختر احساس می کند.

 • اگر دختر مجردی در خواب تفنگی ببیند و از آن برای کشتن و یا انجام کارهای زیانبار استفاده نکند، بیانگر خیر و برکت دوران آینده است.

 • رویای یک اسلحه برای یک زن متاهل

 • برای زن متاهل دیدن اسلحه در خواب دلیل بر امنیت و خوبی است.

 • خواب دیدن تفنگ به دست در خواب دلیلی بر ایمنی است.

 • اگر زن متاهل اسلحه ای را روی دیوار ببیند، این نشان دهنده تعادل روانی است که بیننده خواب احساس می کند.

 • تعبیر دیدن اسلحه برای زن باردار

 • دیدن تفنگ در خواب زن حامله دلیل بر ستایش و زایمان آسان است.

 • اگر یک زن باردار صدای شلیک گلوله را ببیند، این نشان دهنده محافظت، ایمنی و زایمان آسان است.

 • تعبیر خواب دیدن تفنگ برای مرد


 • دید رویایی

  ونیز

  در خواب یک مرد، نشان دهنده حضور زنی با شخصیت قوی در زندگی مرد است.

 • شکار با تفنگ در خواب یک مرد دلیلی بر ازدواج یک مرد جوان مجرد است.

 • گرفتن اسلحه از مرده در خواب، نشانه وصیتی است که بیننده خواب باید برای مرده انجام دهد.

 • گم شدن تفنگ دلیل بر سهل انگاری و سهل انگاری در زندگی زناشویی است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا