تعبیر خواب خاک به قول النابلسی

تعبیر خواب چرک در خواب به روایت النابلسی چرک از جمله مواردی است که مردم در تعبیر دیدن در خواب اختلاف نظر داشتند که انسان از خاک آفریده شده است که از آن آغاز شده و به آن باز می گردد. و مطمئناً این معانی زیادی در علم تعبیر خواب دارد، بنابراین امروز از یک مکان به تفصیل به تعبیر کثیفی در خواب خواهیم پرداخت.

تعبیر ابن سیرین از خاک

ابن سیرین در خواب تعبیر کرده که خاک را نشان می دهد هر که در خواب ببیند که بر خاک راه می رود، این دلیل بر آن است که هر که در خواب ببیند خاک می خورد، دلیل بر نزدیکی بیننده است به خدای متعال و انجام کار نیک.

هر کس در خواب لباس خود را کثیف ببیند، به معنای ابتلا به بیماری یا از دست دادن عزیزی است که در خواب ببیند خانه خود را از خاک یا خاک گیر کرده پاک می کند، این نشان دهنده نگرانی و خستگی است و بیننده خواب. گذر از مشکلات و موانع در زندگی اش کثیفی در تعبیر ابن سیرین معانی زیادی دارد که برخی از آنها بد و دیگری خوب است، می تواند نشان دهنده پول و معیشت یا بیماری، فقر یا مرگ باشد.

تعبیر خاک در خواب نابلسی

 • نبلسی وجود چرک در خواب را تعبیر به چند معنا کرده است که بر حسب رویت بیننده می تواند خوب یا بد باشد از دست دادن پول و افزایش بدهی.

 • هر که ببیند روی خاک راه می‌رود یا می‌خورد، این دلیل بر کسب و جمع‌آوری پول است و در خواب ببیند که خاک می‌کند و از آن خاک بیرون می‌آید، یا می‌تواند به معنای مرگ او باشد. ازدواج برای مرد مجرد یا مسافرت و کسب درآمد برای یک تاجر.

 • هر که در خواب ببیند که آسمان خاک می بارد، این خوب است و هر که ببیند خاک خانه اش را جارو کرد و از آن بیرون آورد، دلیل بر ضرر زن است.

 • هر کس در خواب ببیند خانه اش در حال سقوط است و گرداگرد او خاک ظاهر می شود، به این معنی است که بیننده از یکی از خویشاوندان ارث می برد و دیدن خاک بر سر بیننده، رزق و روزی و مالی بسیار است.

 • هر کس در خواب خاک بر سرش بریزد در واقعیت دچار اضطراب و اندوه زیادی می شود.

 • تفسیر غبار ابن شاهین

  ابن شاهين در تعبير ديدن خاك در خواب گفت: هر كه در خواب خاك بخورد، رزقى است كه در خواب مى‏بيند، يعنى رزقى در مال است و ممكن است براى حج بيت‏الحرام رزق باشد. کثیفی در خانه نشان دهنده به دست آوردن پول بدون کوشش است پول و فقر

  تعبیر کثیفی در خواب برای زن مجرد

  کثیفی در خواب یک دختر مجرد، گواه خوبی است و می تواند پول باشد یا ازدواج.

  تعبیر کثیفی در خواب زن متاهل

  کثیفی در خواب یک زن متاهل ممکن است دلیلی بر دریافت ارث از یکی از بستگانش باشد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا