تعبیر خواب دیدن غازها و اردکها در خواب ابن سیرین و النابلسی.

تعبیر خواب دیدن غازها و اردکها در خواب از نظر ابن سیرین و النابلسی تعبیرات زیادی در مورد دیدن غازها و اردکها وجود دارد که از جمله آنها می توان به دیدن غازها و اردکها در خواب اشاره کرد غازها چه پخته و چه ذبح شده و بر حسب نظر زن یا مرد مجرد یا متاهل فرق می کند.

تعبیر دیدن غازها و اردکها در خواب

 • علمای تعبیر خواب دیدن غازها یا اردک ها در خواب را به زنان چاق تعبیر کرده اند و اگر بیننده خواب باردار باشد، بیانگر تولد پسر است.

 • صدای غازها در خواب

  نشان دهنده غم و اندوه است.

 • مردی که در خواب می بیند که …

  چرا غازها

  این نشان می دهد که او امور خانواده اش را به دست می گیرد و از آن پول می گیرد.

 • مفسران دیدن غازها در خواب را به مردی پریشان و پریشان تعبیر کرده اند، ولی پادشاهی دارد و مقام بلندی دارد یا تاجر یا تاجر است.

 • مردی که در خواب می بیند که …

  او غازها را در دریا شکار می کند

  همسرش پسری به دنیا خواهد آورد.

 • دیدن غازها و اردکها در خواب

 • هر که در خواب ببیند که …

  تعداد زیادی غاز جمع آوری می کند

  آب و ذبح آن نشان دهنده مال فراوانی است که بدون زحمت و خستگی جمع آوری می کند.

 • هر که در خواب دید

  پرنده ای که با بال هایش بالای سرش پرواز می کند

  این نشان دهنده یک پادشاه و موقعیت عالی است که شما به دست خواهید آورد.

 • هر که در خواب دید

  پرندگانی که در خانه یا مغازه پرواز می کنند

  این نشان می دهد که مکان پر از فرشتگان شریف است.

 • در مورد خواب دیدن پرنده

  یک غاز در آسمان پرواز می کند و به دست شما می افتد

  این نشانه خبر خوب و خوشبختی است.

 • دیدن غازها در خواب برای زن متاهل

 • غازها در خواب، معیشت فراوان و زندگی خوب و پایدار را نشان می دهند.

 • مفسران دیدن غازها در خواب را نشانه آرامش و دوری از مشکلات و مشکلات زندگی تعبیر کرده اند.

 • دیدن غازها در خواب، بیانگر زنی بارور است.

 • کندن پر غاز

  در خواب برای زن متاهل، بیانگر ناامیدی و امید است.

 • چشم انداز A

  غاز کبابی در خواب

  خوردن آن برای زن متاهل نشانه بدی، گرفتاری و نگرانی است که به سراغش می آید.

 • غاز بخر

  ستایش در خواب نشانه رسیدن به هدف، امید و برآورده شدن امیدهاست.

 • دیدن غازهای پرنده در خواب

  برای یک زن متاهل نشان دهنده سفر به یک مکان دور است.

 • کشتار غازها در خانه

  برای یک زن متاهل، این نشان دهنده ازدواج یکی از دختران او است.

 • تعابیر دیگر و متفاوت دیدن غازها در خواب

 • خرید غاز در خواب

  ممکن است به خرید یک ماشین جدید یا یک خانه جدید اشاره داشته باشد.

 • غازهای سفید در خواب

  حکایت از خبرهای خوب و شادی بخش دارد

 • غازهای قهوه ای در خواب

  حکایت از حضور زن ریاکار و تغییر رفتار و گفتار او با صاحب بیناست.

 • دیدن غازها در خواب برای زن مجرد

 • دیدن غازهایی که در آب شنا می کنند

  برای یک زن مجرد، نشان دهنده موفقیت و برتری است.

 • دیدن پرهای غاز نشانه ازدواج آینده است.

 • دیدن غازها و پرندگانی که در سرابی زیبا در حال پرواز هستند حکایت از یک سفر موفق دارد.

 • رویای غازها برای یک زن باردار

 • دیدن غازهای سفید در خواب بیانگر این است که نوزاد نوزاد است.

 • دیدن غازهای سیاه یا خاکستری نشان دهنده تولد نوزاد است.

 • غازهای بزرگ نشان دهنده نعمتی است که تولد می آورد.

 • دیدن غازها که به طرز ماهرانه ای اطاعت می کنند یا سریع سوار می شوند نشان دهنده تسهیل زایمان طبیعی است.

 • از این رو تمام تعابیر ممکن در مورد دیدن غازها در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  هر کسی که دیدی دارد و مایل به تفسیر آن است، نظرات شما را از طریق سایت دریافت می کنیم و در اسرع وقت تفسیر را به شما ارائه خواهیم کرد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا