7 تعبیر معروف دیدن انجیر در خواب

7 تعبیر معروف دیدن انجیر در خواب حاکی از خیر و معیشت زیاد و پول و مقام و منزلت است که پس از تلاش زیاد از پول حلال به دست می آید و از طریق سود در تجارت و کسب درآمد و معیشت فراوان حاصل می شود. به عنوان شاهد ذکر شده است که خداوند متعال در کتاب مقتدر خود ذکر کرده است و به همین دلیل از انجیر خیر و برکت از جانب خداوند متعال ذکر شده است و در این مقاله به توضیح آن خواهیم پرداخت.

تعبیر دیدن مردی که از درخت انجیر می خورد چیست؟

او فرزندان بزرگی خواهد داشت.


معنی دیدن برگ انجیر چیست؟

نشانه نگرانی و اندوه شدید.


تعبیر بینش خرید انجیر در زمان نامناسب چیست؟

یعنی در معرض حسادت و آسیب دیگران هستید.


دیدن انجیر برگرفته از درخت به چه معناست؟

به اندازه ای که از درخت گرفتی پول می گیری.


تعبیر دیدن انجیر جمع شده در کیسه یا کاسه چیست؟

یعنی موفقیت و پول.

تعبیر خواب انجیر

 • انجیر پول زیادی است که پس از کمی تلاش و تلاش به دست می آورید.

 • اگر مردی از درخت انجیر بخورد، فرزندانی درشت خواهد داشت.

 • انجیر ممکن است از برخی کشورهای عربی مانند عراق به سراغ شما بیاید.

 • النابلسی انجیر را «کل پول» نامیده است، یعنی مقدار زیادی پول که یکباره تصرف می کنید.

 • برگ انجیر نشانه نگرانی و غم بزرگ است.

 • انجیر به معنای افراد خوبی است که با آنها معاشرت می کنید.

 • اگر انجیر سیاه ببینید و خواب در فصل انجیر باشد، این نعمتی است که نصیب شما می شود.

 • دیدن درخت انجیر در خواب

 • دیدن درخت انجیر در خواب به معنای مردی صالح است که دشمنان زیادی دارد، شاید النابلسی درخت انجیر را به صالح تشبیه کرده است، زیرا درخت میوه های نیکو می دهد.

 • در همان زمان، مارها برای زندگی به آن متوسل می شوند و اگر بیش از یک درخت وجود داشته باشد، به این معنی است که شما با دوستان خوب قدم می زنید.

 • از آنها سود می برید و دیدن انجیر سفید بر انجیر سیاه ترجیح داده می شود.

 • خریدن انجیر در خواب

 • خواب دیدن خریدن انجیر در زمان نامناسب به معنای آن است که در معرض حسادت و آسیب دیگران هستید.

 • انجیر سیاه به معنای غم، خستگی و ناراحتی است که برای مدتی شما را تحت تاثیر قرار می دهد.

 • انجیر نشانه حذف شما از مقام بلند یا برجسته، به جایگاه پایین تر است.

 • تعبیر خواب انجیر در وقت نادرست نیز به معنای پشیمانی است.

 • رویای انجیر برای یک فرد مجرد

 • انجیر به معنای خانه جدید است اگر مرد ازدواج نکرده باشد.

 • بعد دیدن انجیر برای مجرد یعنی ازدواج زود.

 • خواب دیدن انجیر به گونه ای که گویی در خانه خود می کارید، بیانگر آن است که وارد کار یا پروژه ای حلال می شوید.

 • با گرفتن انجیر از درخت به اندازه ای که از درخت گرفتی پول می گیری.

 • تعبير ديدن انجير در حال چيدن و خوردن آن به اين معناست كه به نسبت آنچه جمع كرده ايد خير درو مي كنيد.

 • تعبیر خواب انجیر برای زن مجرد

 • تعبیر خواب انجیر برای زن مجرد: تعبیر آن از نظر اهمیت ازدواج با زن مجرد تفاوتی ندارد.

 • در حالی که تعبیر خواب انجیر را وقتی بر زمین می اندازید یا از درخت می گیرید و بر زمین می اندازید.

 • به این معنی است که فرصت ها را از دست خواهید داد و پول زیادی از دست خواهید داد

 • اگر انجیر ناخواسته به زمین بیفتد، به این معنی است که یک کلاهبردار شما را کلاهبرداری می کند و پول شما را می دزدد.

 • در حالی که اگر مثلاً انجیر را در کیسه یا گلدان جمع کنید، این به معنای موفقیت و پول است.

 • رویای خوردن انجیر

 • خواب خوردن انجیر و خوردن بیش از یک به معنای روزی و سود است و گفته اند که مال بسیار است.

 • پس با دیدن مقدار کمی انجیر، پول کم می آورید، اما این پول برکت دارد و به شما سود زیادی می رساند.

 • سپس خواب دیدن انجیر سیاه به معنای ناراحتی یا پشیمانی از گناهانی است که مرتکب شده اید.

 • لطفا 7 تعبیر معروف دیدن انجیر در خواب را که دوست دارید تعبیر کنید را اضافه کنید و در پایین مطلب وضعیت تاهل را ذکر کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا