معروف ترین تعبیر 10+ خواب در مورد نور در خواب

تعبیر خواب نور در خواب بیانگر بسیاری از وقایع است که بین خیر و شر متفاوت است.

تعبیر خواب نور از ابن سیرین

 1. تعبیر خواب

  نور در خواب

  دلالت بر هدایت و هدایت و حرکت در راه راست دارد.

 2. دیدن نور در اتاق خود دلیلی بر عزت و غروری است که بیننده خواب در آن است.

 3. خواب دیدن نور در اتاق نشانگر فرزندان خوبی است که بیننده خواب از آنها برکت خواهد یافت.

تعبیر خواب نور از نظر النابلسی چیست؟

پاسخ به سوال تعبیر خواب نور

 • رویای چراغ قرمز

  به خواب بیننده هشدار می دهد، زیرا او باید در تصمیم گیری مراقب باشد.

 • اگر شخصی در خواب ببیند که می خواهد چراغ را روشن کند اما نمی تواند، بیانگر شکست است.

 • دیدن نور ضعیف در خواب، نشانه پریشانی، معیشت اندک و قرار گرفتن در معرض فقر است.

 • تعبیر خواب نور برای زن مجرد چیست؟

 • نور در رویای یک دختر مجرد گواه جاه طلبی و میل به دستیابی به اهداف است.

 • رویای نور

  رنگ سفید به زودی ازدواج را نشان می دهد و برای یک دختر یک چشم انداز خوشحال کننده است.

 • اگر دختر نتواند چراغ را روشن کند، این نشان می دهد که او تجربه ای عاطفی را پشت سر می گذارد که به شکست ختم می شود.

 • تعبیر خواب نور برای زن متاهل

 • سبک


  روشنایی

  خواب یک زن متاهل به طور کلی گواه بر اخلاق خوب شوهرش است.

 • نور سفید در خواب بیانگر شوهری سخاوتمند و بخشنده است.

 • اگر زن متاهل ببیند که نمی تواند چراغ را روشن کند، نشان دهنده این است که او دچار مشکلات زناشویی شده است.

 • تعبیر خواب دیدن نور برای زن باردار

 • اگر ببیند که چراغ را روشن می کند، نشان دهنده یک نوزاد پسر است.

 • اگر نتوانید چراغ را روشن کنید، این نشان دهنده قرار گرفتن در معرض بسیاری از مشکلات است.

 • تعبیر خواب دیدن نور برای مرد چیست؟

 • نور قرمز در خواب


  مرد

  حاکی از بلاهایی است که برای او پیش خواهد آمد و باید مراقب آنها باشد.

 • دیدن نور نارنجی در خواب گواه بسیاری از مشکلات و موانعی است که با آن روبرو هستید.

 • چراغ سبز در خواب

  این نشان دهنده از بین رفتن ترس و مشکلات و پایان همه موانع تجربه شده است.

 • دیدن نور فانوس در خواب، بیانگر موقعیت معتبری است که او در کار به دست می آورد.

 • دیدن چراغ عروسی نشان دهنده خوبی، شادی و اتفاقات شاد است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا