9 تعبیر معروف دیدن بینی در خواب

9 تعبیر معروف دیدن بینی در خواب دلالت بر آسایش دارد زیرا منشأ نفس و بو است بینی در خواب بیانگر آن چیزی است که انسان از نظر پول، فرزند، کار، چه چیزی را زیبا می کند. و به همین ترتیب یک بینی زیبا و زیبا در خواب نمادی از وضعیت خوب آن چیزی است که بیننده خواب دوست دارد.

تعبیر دیدن بینی بریده چیست؟

یعنی کلمات را به زور گفت


معنی دیدن بینی چیست؟

یعنی شوهر در خواب زنان متاهل.


تعبیر دیدن زن متاهل در حال تمیز کردن بینی چیست؟

یعنی در غیاب شوهرش از او محافظت می کند.


دیدن بینی زخمی به چه معناست؟

یعنی دختر در معرض ظلم است


تعبیر بیرون آمدن بلغم از بینی زنان مجرد چیست؟

یعنی یه کار پیدا میکنه

تعبیر دیدن بینی در خواب

 • تعبیر ابن سیرین از دیدن بینی به دو دیدگاه تقسیم می شود

 • این بدان معنی است که تمام مشکلات و نگرانی هایی که برای او پیش آمده حل می شود و او برای آنها راه حلی پیدا می کند.

 • اگر همسرش حامله باشد، پیدایش بلغم برای مرد به این معناست که همسرش پسر دارد و خداوند متعال می داند.

 • در حالی که اگر بلغم آنقدر زیاد باشد که روی زمین بیفتد، زنش دختر باردار است.

 • سپس تعبیر خواب بینی بریده به زور سخنی گفته است که نخواسته بگوید ولی به تهدید کسی انجام داده و بریدن بینی دغدغه و مشکل است.

 • یا خبر ناراحت کننده ای که می شنوید و شاید به معنای آسیب اخلاقی باشد با افشای این شخص

 • یا در مورد او بد صحبت کنید و آبروی او را در بین مردم تضعیف کنید، حتی اگر صاحب تجارت باشد

 • این نماد زیان مالی شدید است، بنابراین او باید مراقب باشد و فعالیت تجاری خود را بررسی کند.

 • دیدن خواب بینی برای زن مجرد

 • بینی گشاد در خواب به این معنی است که دختر در میان خانواده خود جایگاه بالایی به دست می آورد.

 • اگر مخاط از بینی یک زن مجرد خارج شود، به این معنی است که او شغل پیدا می کند و پول زیادی به دست می آورد.

 • مخاط به معنای تعداد زیادی تونل است.

 • سپس تعبیر خواب بینی زخمی به این معنی است که دختر در معرض ظلم قرار می گیرد و آسیب روحی زیادی به او وارد می کند.

 • بینی زخمی نشان دهنده این است که حیثیت این دختر خدشه دار شده یا در بین همه آسیب دیده و تحقیر شده است.

 • اگر خون از بینی خارج شود، به این معنی است که نگرانی ها پایان می یابد و به زودی تسکین می یابد.

 • اگر خواب ببیند که بینی خود را پاک می کند، دختری است که به پاکی خود علاقه دارد و آبروی خود را حفظ می کند.

 • تعبیر خواب بینی برای زن متاهل

 • تعبیر خواب بزرگ بینی برای زن متاهل به این معنی است که معیشت او بهتر می شود و از پول و موقعیت نیکو برخوردار می شود.

 • سپس تعبیر دیدن بینی به معنای شوهر در خواب زنان شوهردار است.

 • دماغ به این معناست که شوهر به خوبی، شاید به مقامی بلند، یا پولی که از کارفرما می گیرد، می رسد.

 • اگر او احساس ناراحتی و نگرانی کرد، پس بینی به معنای یک زندگی خانوادگی خالص است.

 • اگر دماغش دراز باشد به این معناست که سلامتی او خوب است و شاید به امر خداوند متعال برای او عمر طولانی داشته باشد.

 • دیدن خواب مخاط بینی

 • تعبیر دیدن بینی با ریزش بلغم مژده ای است مخصوصاً برای خانم متاهل.

 • Snot به معنای پول زیاد است.

 • پس اگر زن شوهردار خواب ببیند که بینی خود را تمیز می کند و از آب و صابون استفاده می کند، بیانگر این است که در غیاب شوهرش از او محافظت می کند.

 • اگر ببیند که از بینی اش خون می آید، یعنی به مال شوهرش امین نیست و در جائی خرج می کند.

 • صدمه زدن به بینی در خواب به این معنی است که شوهرتان دچار مشکلات مالی خواهد شد.

 • لطفا 9 تعبیر معروف دیدن بینی در خواب را که دوست دارید تعبیر کنید را اضافه کنید و وضعیت تاهل خود را در پایین مطلب ذکر کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا