6 تعبیر معروف دیدن شکم در خواب

6 تعبیر معروف دیدن معده در خواب دارای معانی زیادی است که مفسران در چند جا بین آنها تفاوت قائل شده اند گرسنگی یا غذا، رزق فراوان و خیری است که به خواب بیننده می رسد و خوابیدن بر شکم گناهی است که بیننده خواب در برابر خداوند متعال مرتکب می شود و در این مطلب به توضیح آن خواهیم پرداخت.

تعبیر دیدن شکم در خواب چیست؟

نشان دهنده ثروت و پول زیاد است


دیدن اینکه روی شکم راه می رود یعنی چه؟

شواهدی که نشان می دهد رویاپرداز پول خود را از دست می دهد.


تعبیر دیدن شکم دختر باز و یک نفر کنارش؟

این نشان دهنده تمایل او برای کمک به خلاص شدن از برخی مشکلات است


تعبیر زن متاهل این که شوهرش را در خواب ببیند که می خواهد شکمش را باز کند؟

این نشان دهنده بارداری در آینده نزدیک است.


تعبیر دیدن شکم باز در خواب زن باردار چیست؟

راهنمای از بین بردن نگرانی ها و رهایی از پریشانی

تعبیر خواب معده ابن سیرین

 • دیدن شکم در خواب ممکن است بیانگر ثروت و پول زیاد باشد.

 • اگر شخصی در خواب ببیند که شکمش را جمع کرده است، نشان دهنده از دست دادن پول است.

 • معده در خواب ممکن است نشان دهنده پس انداز پول باشد.

 • تعبیر خواب معده به روایت النابلسی

 • معده در خواب ممکن است نشان دهنده قبر یا زندان باشد.

 • معده در خواب ممکن است نشان دهنده سلامتی باشد.

 • پس هر که در خواب ببیند که بر شکم راه می رود، دلیل بر آن است که بیننده مال خود را از دست می دهد.

 • پس هر که در خواب ببیند آتش از شکم بیرون می آید، دلیل بر خوردن مال یتیمان است.

 • هر که در خواب ببیند شکمش ورم کرده است، نشانگر مقام بلند است.

 • دیدن خواب شکم برای زن مجرد

 • اگر دختری در خواب ببیند شکمش باز است و شخصی در کنارش است، نشان دهنده تمایل او به کمک برای رهایی از مشکلاتی است که از سر می گذراند.

 • اگر دختری در خواب ببیند که می خواهد شکم را باز کند، بیانگر آن است که اخبار پنهانی فاش می شود.

 • سپس دیدن شکم باز در خواب یک دختر مجرد دلیلی بر نزدیک شدن رابطه او با یک فرد خوب است.

 • تعبیر خواب شکم برای زن متاهل

 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش سعی می کند شکم خود را باز کند، این نشان دهنده بارداری در آینده نزدیک است.

 • اگر زن متاهلی شکمش را باز ببیند و دلیل آن را نداند، نشان دهنده این است که به چیزهایی مشغول است که زیاد به آنها فکر می کند.

 • سپس دیدن شکم باز در خواب زن متاهل که کاملاً خالی است، بیانگر رفع نگرانی و از بین رفتن غم و اندوه است.

 • اگر ببیند که شکمش را باز می کند، این نشان دهنده تمایل او به کسب درآمد زیاد است.

 • دیدن خواب معده برای مرد

 • اگر مردی در خواب ببیند شکمش بریده شده و استخوان های زیادی دارد، این به معنای آمدن چیزهای خوب است.

 • شکم باز برای مرد در خواب دلیلی بر هوش و رفتار خوب اوست.

 • سپس دیدن مردی که شکم کسی را باز می‌کند، نشان می‌دهد که می‌خواهد یکی از چیزهایی را که از او پنهان است فاش کند.

 • سپس مردی در خواب شکم همسرش را باز می بیند که نشان دهنده خوبی و نزدیک شدن بارداری است.

 • دیدن مردی که در خواب زنی را می‌خواهد شکمش را باز کند، رؤیت ستودنی است و بیانگر روزهای خوشی است که در راه است.

 • تعبیر خواب معده برای زن باردار

 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که می خواهد شکم را باز کند، نشان دهنده وجود نوزاد سالم است.

 • سپس دیدن شکم باز در خواب زن حامله، دلیل بر از بین رفتن نگرانی، رهایی از پریشانی و رفع پریشانی است.

 • معده در خواب یک زن باردار ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ زایمان باشد.

 • لطفا 6 تعبیر معروف دیدن معده در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مطلب تعبیر کنید را اضافه کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا