تعبیر رؤیت استراق سمع و استماع مکالمه در خواب ابن سیرین.

تعبیر استراق سمع و گوش دادن به مکالمه در خواب توسط ابن سیرین تعبیر استراق سمع یا استراق سمع یا تجسس در مصرف گفتار و گفتگو بین مردم است و غالباً این صحبت تهمت و دروغی است که بین زنان منتقل می شود. و در اینجا تمام تفاسیر ممکن در مورد شنود و استراق سمع را به شما ارائه خواهیم داد.

تعبیر ابن سیرین از استراق سمع در خواب

 • تفسیر ابن سیرین

  هر کس خود را در حال استراق سمع ببیند، بیانگر نفرتی است که بیننده خواب نسبت به حاکم احساس می کند و در معرض آسیب و ظلم دیگران قرار می گیرد.

 • هر که در خواب ببیند که کسی را استراق سمع می کند

  اگر او یک تاجر است، پس این نشان دهنده فقدان بزرگ یا خاتمه رابطه با کسی است، اما اگر خواب بیننده جایگاه یا موقعیت بالایی را اشغال کند، این نشان دهنده حذف او از موقعیت خود است.

 • هر کس در خواب ببیند که دیگران را استراق سمع می کند و با این حال در برابر آنها ظاهر می شود، نشان می دهد که مردم درباره او صحبت می کنند و او به صحبت و غیبت آنها اهمیت نمی دهد بیننده خواب، و اینکه او فردی فریبکار است که بسیار فاسد و دروغگو است.

 • هر کس در خواب ببیند که کسی را استراق سمع می کند، بیانگر آن است که بیننده عورت دیگران را تعقیب می کند و برای کشف آنچه پنهان است تلاش می کند.

 • تعبیر النابلسی دیدن استراق سمع در خواب

  النابلسی رؤیت استراق سمع را تفسیر کرد

  در مورد دیگران، در مورد شایعات، دروغ ها و نفرت هایی که حاکم بر شخص بینا دارد.

  هر که در خواب ببیند که او…

  او به صحبت های مردم گوش می دهد

  برخی از آنها بدون دیگران کار می کنند، زیرا این نشان دهنده خبرهای خوبی است که اعلام خواهد شد.

  تفسیر ابن شاهین از رؤیت استراق سمع

  ابن شاهین رؤیت استراق سمع و شنوایی را توضیح داد

  در رویا نشان دهنده اضطراب، اختلالات روانی و سردرگمی است که بیننده خواب در آن زندگی می کند .

  تعبیر خواب استراق سمع از پنجره

 • هر که در خواب ببیند که …

  استراق سمع از پنجره

  این نشان می‌دهد که همکارانش در محل کارشان سوءاستفاده می‌کنند.

 • دیدن استراق سمع از پنجره ممکن است نشان دهنده این باشد که مافوق او در محل کار خدمات او را رها کرده اند. او شغل یا پروژه ای را که روی آن کار می کند از دست خواهد داد.

 • گوش دادن به یک مکالمه خوب در خواب

  گوش دادن به سخنان خوب و گفت و گوهای خوب، نشانه خوبی است که برای او اتفاق می افتد و به زودی خبرهای خوب و شادی دریافت می کند و به خواسته هایش می رسد.

  استراق سمع از در و تفسیر آن

 • هر که در خواب ببیند که …

  او پشت درها استراق سمع می کند

  این نشان دهنده قصد بیننده خواب برای نقض عورت و اسرار دیگران و افشای آنهاست.

 • هر که در خواب ببیند که …

  دیگران را استراق سمع می کند و تکذیب می کند

  او در حال استراق سمع است، زیرا این نشان دهنده درجه دروغ و نیرنگی است که بیننده خواب دارد.

 • توضیحی هم برای کی وجود دارد

  او به صحبت های بد گوش می دهد

  این نشان می دهد که شرایط اجتماعی، شغلی و عاطفی برای نظر فرد بد است.

 • از این رو تمامی توضیحات ممکن برای مشاهده استراق سمع و گوش دادن به مکالمه را به شما ارائه کرده ایم.

  هرکس که بخواهد دیدگاه خود را تفسیر کند، نظرات شما را از طریق وب سایت دریافت می کنیم و در اسرع وقت تفسیر را به شما ارائه خواهیم داد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا