تعبیر دیدن ناخن در خواب

تعبیر دیدن میخ در خواب از نظر ابن سیرین میخ یک شکل فلزی است که در رنگهای مختلف ساخته شده است و در مطلب امروز به تعبیر دیدن میخ اشاره می کنیم به روایت شیخ ابن سیرین، زن شوهردار، زن حامله و دختر مجرد، خواب مفصل ببینند.

دیدن میخ در خواب توسط ابن سیرین

 • ابن سیرین گفت: دیدن میخ در خواب، بیانگر…

  مرد

  که مردم به آن مراجعه می کنند

  از طرفی صحبت کند

  در مورد آنها با دیگران

 • او هم گفت که نماد است

  برای مرد شریف

  .

 • رویای ناخن شامل

  زنگ

  اشاره به مرد فاسد بدون منفعت است.

 • دیدن میخ از آهن نشانه است

  پلیس

  .

 • پیچ

  ساخته شده از طلا

  حاکی از فقیه یا عالم است.

 • دیدن ناخن در خواب نشانه خوبی است.

 • خواب دیدن تعداد زیادی ناخن نشان می دهد

  برای امرار معاش

  پهن.

 • تعبیر دیدن ناخن در خواب برای زن مجرد

 • دختر مجردی که آرزوی دیدن دارد

  ناخن سالم

  نشان دهنده حضور یک فرد واسطه برای رسیدن به هدف و موفقیت در انجام آن است.

 • در مورد اگر

  پیچ کج شده است

  نشان از منافق بودن و دروغگو بودن افراد عادی است.

 • هر که ببیند در حال نظافت خانه است و میخی پیدا کند، نشانه آن است که او را می شناسد

  یک مرد سخاوتمند

  .

 • شاید نشان می دهد

  ازدواج

  به زودی از یک مرد سخاوتمند و محترم.

 • اگر دید که در حین تمیز کردن خانه، میخی پیدا کرد، اما آن را به داخل انداخت

  زباله

  این نماد این است که او با کسی که نمی خواهد ملاقات می کند و رابطه خود را با او قطع می کند.

 • تعبیر دیدن ناخن در خواب برای زن شوهردار

 • میخ در خواب زن متاهل بیانگر شخصی است که…

  بستگی دارد

  او باید امور خانه او را مدیریت کند.

 • چشم انداز

  پیچ مستقیم بزرگ

  نشان دهنده وجود شوهر وفادار و درستکار در زندگی است.

 • صراط مستقیم نشان می دهد

  پسر خوب

  و با پدر و مادرش مهربان است.

 • پیچ ساخته شده را ببینید

  طلا

  در واقع نشان دهنده پدر است.

 • تعبیر دیدن ناخن در خواب برای زن باردار

 • دیدن تعداد زیادی ناخن در خواب زن باردار، نشانه خوبی است

  و معیشت

  خیلی برای او.

 • زن حامله ای که در خواب خود را در حال برداشتن میخ می بیند، نماد آن است

  برای به دنیا آوردن پسر

  .

 • تعبیر دیدن ناخن در خواب برای مرد

 • مسیر در خواب یک مرد نشان دهنده شخصیت اوست.

 • خواب برداشتن پیچ در خواب نمادی از …

  برای فریب

  و فریب.

 • چشم انداز

  قرار دادن پیچ در پا

  سفر را نشان می دهد.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید و وضعیت تأهل را در کامنت زیر مطلب ذکر کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا